El Port de Tarragona inaugura l’edifici de Vigilància de la Salut

El president del Port de Tarragona, Josep Andreu, i Marc Salla, gerent de SP Activa han inaugurat avui el nou edifici de Vigilància de la Salut, ubicat al moll de Castella del port, que serà gestionat per SP Activa, i donarà el servei de medicina del Treball, al Servei Mancomunat de Prevenció del Port de Tarragona, que és l’encarregat de la prevenció de riscos laborals en l’àmbit de la comunitat portuària, per a totes les empreses adherides al Mancomunat.

La vigilància de la salut engloba un seguit d’activitats referides tant a individus com a col•lectius, i els seus objectius són la identificació de problemes de salut i l’avaluació d’intervencions preventives en els llocs de treball.

Aquest nou edifici substitueix les instal•lacions anteriors que havien quedat obsoletes i dota d’unes millors condicions a l’equip mèdic i als usuaris del Servei.

Entre les activitats que es portaran a terme a les noves instal•lacions, podem destacar: Avaluació de la salut dels treballadors mitjançant reconeixements mèdics en funció dels riscos específics del seu lloc de treball, elaboració i registre d’informes corresponents a la vigilància de la salut, valoració de riscos per a la salut a treballadors especialment sensibles a determinats riscos, assessorament en la notificació, anàlisi i investigació de les malalties professionals, campanyes de promoció de la salut i vacunació, elaboració i conservació de la documentació corresponent a disposició de l’autoritat laboral.