El Joan XXIII fa la primera reconstrucció de segona carina bronquial amb el robot Da Vinci a Espanya

S'ha fet una intervenció a una jove de 24 anys, afectada per una petita tumoració que condicionava l'extirpació de tot el pulmó esquerre

El servei de cirurgia toràcica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, servei estès amb l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha realitzat la primera reconstrucció de segona carina bronquial assistida pel robot Da Vinci que es fa a Espanya. La intervenció s’ha fet a una jove de 24 anys, afectada per una petita tumoració però que condicionava l’extirpació de tot el pulmó esquerre. L’equip de cirurgians toràcics ha ressecat el tumor situat al bronqui principal esquerra, el principal conducte de la via aèria del pulmó esquerre, i han reconstruït el pulmó a través d’incisions infracentimètriques a la paret toràcica. La intervenció s’ha fet amb total èxit i la pacient ha estat donada d’alta tres dies després de la cirurgia amb la seva capacitat pulmonar conservada.
Da Vinci és un equip de cirurgia robòtica que va ser dissenyat per abordar cirurgies complexes de manera mínimament invasiva. Es compon d’una consola ergonòmica, des d’on opera el cirurgià a la mateixa sala, una torre de visió i un carro quirúrgic amb tres o quatre braços robòtics interactius. L’aparell permet superar limitacions pròpies de la cirurgia oberta i endoscòpica potenciant termes de visió, precisió i control de les habilitats del cirurgià.