El Govern aprova el conveni dels serveis d’emergències del Port de Tarragona

L'acord preveu la col·laboració amb els Bombers per prevenir i coordinar incidents

Imatge aèria parcial de les instal·lacions del port de Tarragona, amb la campa per a vehicles i la zona de contenidors en primer terme. Imatge publicada el 29 de març del 2019

El Govern ha aprovat aquest dimarts el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Autoritat Portuària de Tarragona per a la prestació dels serveis comuns de prevenció i control d’emergències del Port. Davant de la complexitat, la diversitat i el gran volum d’activitats que es duen a terme dins de la zona de servei marítimo-terrestre, l’Autoritat Portuària de Tarragona vol col·laborar amb els Bombers de la Generalitat per coordinar la gestió de les emergències que es puguin produir a la zona, millorar l’eficàcia de la prevenció, i donar una resposta coordinada i eficient en situacions de crisi.

Amb el un marc de col·laboració augmenta el nivell de seguretat al Port de Tarragona. Els Bombers disposen a la zona portuària d’una infraestructura i de recursos humans i materials especialitzats que els permet gestionar, donar suport i resposta, i assumir la direcció dels equips d’intervenció en cas d’emergència.