El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Santa Tecla estrena ubicació

L’any 2018 es va donar atenció a 264 infants d’una àrea amb 65.000 habitants

La fisioterapeuta del CDIAP Santa Tecla. Foto: Laura V-M

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Santa Tecla estrena instal·lacions a la plaça Verdaguer número 2. Així ho ha explicat Joan Ariego, director general adjunt i gerent de l’Àrea Social de la Xarxa de Santa Tecla, el qual ha esmentat que aquest trasllat suposa l’adquisició de sales més espaioses amb llum natural, una millor accessibilitat i un espai que ha passat dels 143m2, que es tenien a l’anterior edifici ubicat a l’Avinguda Catalunya,  als 260m2.

Marta Bladé, directora del CDIAP Santa  Tecla, ha fet un balanç de la feina feta per part del centre des del 15 de desembre de 2010, quan va obrir les portes i va rebre el traspàs de tots els casos de Tarragona ciutat que estaven en atenció en aquell moment al CDIAP del Departament de Benestar Social i Família.

L’any 2018 es va donar atenció a 264 infants d’una àrea amb 65.000 habitants (Part Alta, eixample, barris Marítims i nou eixample), i segons les dades prop d’un 7,5% dels tarragonins de 0 a 6 anys podrien patir algun trastorn del neurodesenvolupament.

El CDIAP tracta a nens entre 0 i 6 anys amb trastorns en el desenvolupament motor, visuals, auditius i psicomotors; trastorns en el desenvolupament cognitiu o del llenguatge; trastorns d’expressió somàtica, afectius-emocionals; trastorns de la regulació i del comportament i trastorns de la relació i la comunicació entre altres. L’equip professional del CDIAP Santa Tecla inclou a una treballadora social, psicòloga, neuropediatra, fisioterapeuta, logopeda i psicomotricista. Actualment hi ha 86 centres a Catalunya.