Dos anys de l’inici del projecte europeu de recerca “PALEODEM”, el primer ERC desenvolupat a l’IPHES

De moment ja s'han aconseguit algunes dades per entendre la relació entre les dinàmiques d'ocupació i el canvi climàtic de les darreres poblacions caçadores i recol·lectores de la Península Ibèrica

Aquest dissabte, 30 de setembre de 2018, es compleixen els dos primers anys d’execució del projecte ERC Consolidator titulat “PALEODEM: Late Glacial and Postglacial Population History and Cultural Transmission in Iberia (c. 15,000-8,000 cal BP)”, sobre paleodemografia i canvi cultural durant la transició del Plistocè a l’Holocè. Es tracta del primer projecte europeu, ERC (Consell Europeu de Recerca), desenvolupat a l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). Es porta a terme sota la direcció de Javier Fernández López de Pablo.

Es tracta d’una investigació a cinc anys vista (encara en queden tres) sobre paleodemografía i transmissió cultural en un període de grans transformacions climàtiques i ambientals. Concretament, PALEODEM està comparant diferents indicadors paleodemográficos, amb reconstruccions paleoambientals multidisciplinars per entendre com els canvis climàtics del final de l’última glaciació i dels inicis de l’Holocè van afectar a les poblacions a escala local, regional i macroregional. El treball desenvolupat durant els dos primers anys del projecte ha permès obtenir els primers resultats.

Durant els dos primers anys, la investigació s’ha centrat principalment en l’estudi interdisciplinari dels jaciments mesolítics a l’aire lliure localitzats a l’entorn de l’antiga Laguna de Villena (Alacant), és a dir, El Arenal de la Virgen i Casa Corona. S’han estudiat aspectes geoarqueològics, de reconstrucció paleoambiental a partir del pol·len, de la cronologia obtinguda per Carboni 14, així com l’organització de l’anàlisi espacial i els conjunts lítics associats a estructures d’ocupació, des de fa uns 9.500 a 8.000 anys abans del present. En els últims mesos s’han desenvolupat diversos estudis de modelització paleodemogràfica i d’anàlisi de xarxes.

La sessió va comptar, a més, amb la participació de dos investigadors convidats de reconegut prestigi, assessors externs al projecte, el professor Marc Madella i el Dr. Jorge Martínez, que “van valorar de manera positiva el treball efectuat i l’abast científic potencial de les diferents contribucions presentades -comenta Javier Fernández-, ja que la integració dels diferents estudis ha permès obtenir noves bases per entendre la relació entre les dinàmiques d’ocupació i el canvi climàtic de les darreres poblacions de caçadors recol·lectors a la conca mediterrània”.

D’altra banda, i d’acord amb el pla concebut en el seu dia, en els últims mesos s’ha produït la incorporació de més personal en el projecte: la investigadora predoctoral Carolina Cucart, José Ramón Rabuñal i l’investigador postdoctoral Rowan Mclaughlin, que analitzaran aspectes de modelització.