La CUP proposa incrementar els ajuts econòmics per pagar l’IBI

Després que la setmana passada la CUP conegués que l’Ajuntament de Tarragona tan sols ha gastat el 60% de la partida prevista per a ajudar a les llars a fer front al pagament de l’IBI, les anticapitalistes proposen incrementar la quantitat de l’ajuda així com incorporar rangs dins de la baremació a l’hora d’atorgar-la.

El passat dilluns 28 d’octubre va tenir lloc la “comissió d’avaluació dels ajuts per persones i famílies amb escassa capacitat econòmica per sufragar despeses corresponents al pagament de l’IBI” del passat 2018. En el marc d’aquesta reunió, es va donar conèixer que tan sols s’havien atorgat 6.240 € del total de 10.000 € de la partida reservada per aquest concepte. Per a les cupaires, “no podem permetre que el 40% de les ajudes no es reparteixi entre la població”.

Actualment, el model d’ajudes bonifica amb 120€ les llars que ho sol·liciten, tenint en compte un únic llindar en funció del nombre de persones que conviuen al mateix habitatge. La CUP proposa que aquesta quantitat s’incrementi fins els 250€ però incorporant una diferenciació per rangs, tal com han fet a d’altres ajuntaments, com ara Sabadell.

La proposta de les cupaires consisteix en poder establir diferents rangs marcats pel conjunt dels ingressos percebuts i el nombre de membres de la unitat convivencial segons els quals es pugui contribuir a concedir un ajut econòmic del 100%, 75%, 50% o 25%. Per aquest motiu, a la mateixa comissió del passat 28 d’octubre la CUP va proposar realitzar un estudi de viabilitat per tal d’explorar la possibilitat de canviar els requisits i criteris específics per atorgar l’ajut, en el sentit exposat.