Josep Fèlix Ballesteros dóna suport a Elvira Ferrando sobre els temes veïnals

En una reunió amb la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) s'ha decidit que discutiran els temes veïnals amb l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros

En una reunió de Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, amb diversos representants del PP es va decidir que l’alcalde i el seu equip de govern serien els nous interlocutors amb els veïns enlloc de la consellera Elvira Ferrando, que era la que portava aquests temes.

Josep Fèlix Ballesteros manifesta el següent:

  1. Expresso tot el meu suport i el de l’Equip de Govern a la consellera Elvira Ferrando per la seva gestió al capdavant de totes les competències que té atribuïdes. Sempre ha estat eficient en les seves decisions, i ho ha demostrat en temes difícils i complicats que venien del passat, com la remodelació del Mercat Central o els marxants del Mercadet. La primera, una obra complexa i difícil de tirar endavant i, la segona, una decisió difícil de prendre.
  2. Pel que fa a l’endarreriment del pagament de les subvencions a les associacions de veïns en cap cas és atribuïble a la consellera Ferrando, ja que es tracta d’un tema d’organització administrativa interna que -pels motius que totes les parts implicades coneixien des del primer moment- no era previsible. Així i tot es va resoldre d’acord amb les possibilitats que teníem, dins els terminis previstos i amb la màxima celeritat possible.
  3. Sóc conscient que aquesta circumstància ha generat inconvenients a les associacions veïnals de la ciutat, cosa que lamento. És per això que la meva prioritat ara és restablir la bona entesa de sempre i, per això, assumiré personalment el diàleg amb la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), pel que compto amb tot l’Equip de Govern sense excepció.
  4. Finalment, reiterar la confiança personal i professional que tinc i mantinc amb la gestió de la consellera Elvira Ferrando.