El PP de Tarragona es queixa de que no s'apliquin mesures de prevenció a l'Ajuntament

El Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona ahir, divendres 14, va fer arribar a Alcaldia un escrit en el que sol·licitava responsabilitat a l’equip de govern municipal, donat que ha convocat, pel proper dilluns, Plenari i comissions presencials amb consellers i funcionaris en espais tancats de l’Ajuntament.

El portaveu José Luis Martín ha manifestat: “Estem en estat d’alarma a tot el país per la situació d’excepcionalitat derivada de la crisis del COVID-19; el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha fet arribar un document sobre les restriccions d’activitat pel COVID-19, en el que s’indica que les reunions necessàries es facin sempre per via telemàtica i que no es concentrin ciutadans a espais tancats; Torra ha arribat a demanar el confinament de Catalunya. I, mentrestant, l’alcalde de la ciutat de Tarragona convoca sessions plenàries i comissions amb consellers i funcionaris a sales petites i tancades de l’Ajuntament. La conducta de l’equip de govern de Tarragona és surrealista i absolutament irresponsable. Esperem que rectifiqui el més aviat possible. No hem obtingut resposta al nostre escrit”.

El Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona ha sol·licitat:

  1. Que se suspengui la celebració de la sessió de Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona el proper dilluns 16 de març de 2020, a les 10:00 h.
  2. Que, en cas que per urgent i extraordinària necessitat fos imprescindible la celebració d’aquesta sessió, es prenguin les mesures oportunes que permetin la celebració de la mateixa de manera no presencial i així evitar previsibles situacions de risc per a la salut personal i col·lectiva.
  3. Que en cas que la normativa local no contempli dur a terme allò sol·licitat anteriorment, s’adoptin les mesures necessàries per facilitar la participació a distància i emissió de vot telemàtic tant en la propera sessió de Consell Plenari com a la resta de sessions d’òrgans col·legials que es desenvolupin mentre durin les actuals circumstàncies relatives a la pandèmia de COVID-19
  4. Que l’Ajuntament, en la seva condició d’Administració Pública, lideri i assumeixi totes les mesures de prevenció que s’estan suggerint i exigint a la resta de ciutadans. Moltes són les persones i les famílies a les que la situació actual ha portat a romandre a casa seva i moltes les empreses l’activitat econòmica s’està veient afectada negativament per la present situació. És, per tant, mostra de suport, de solidaritat i de coherència que el nostre ajuntament assumeixi també aquestes recomanacions i prescripcions. No ens sembla adequat que mentre l’activitat educativa, econòmica i sanitària està sotmesa a aquestes tensions, l’Ajuntament opti per seguir treballant en la gestió ordinària com si les circumstàncies no fossin extraordinàries.