La Diputació de Tarragona aprova actualitzacions en l’àmbit laboral i educatiu

El Ple d'aquest divendres hi ha donat llum verda per unanimitat

El primer Ple de l’any a la Diputació de Tarragona ha aprovat per unanimitat la modificació del Protocol per a la prevenció i el tractament de l’assetjament en l’àmbit laboral de la institució, per tal d’adaptar-lo a l’evolució jurídica i normativa, a les actuals directrius europees i als nous procediments existents en relació a aquesta matèria. En la mateixa sessió també s’ha aprovat el nou Protocol per a la prevenció i el tractament de l’assetjament en els centres educatius de la Diputació de Tarragona, amb mesures específiques en aquest àmbit. Les noves propostes incloses en els protocols contra l’assetjament de la Diputació tenen com a objectiu facilitar i fer encara més efectiva l’aplicació de mesures per garantir la integritat i dignitat en l’entorn laboral.

Les mesures que la Comissió Informativa de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació ha dut al Ple de la institució han estat consensuades en el si de la Comissió d’Igualtat i ratificades per la Mesa General de Negociació. Un cop ja s’han aprovat, esdevenen una eina més àgil i efectiva en la detecció de possibles situacions d’assetjament que es poguessin produir en l’àmbit de la institució. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha destacat que “la millora de les polítiques públiques també ha d’incidir en la cura dels servidors públics i de les persones amb les quals la institució hi manté una relació estable, com l’alumnat dels centres o els professionals externs amb relació contractual amb la Diputació, per tal de garantir que desenvolupin la seva tasca en un entorn segur i en un marc de respecte per a la seva integritat i dignitat”. De la seva part, la diputada delegada de Recursos Humans, Sílvia Puerto, ha assegurat que el protocol és una mostra del “compromís de la institució vers la tolerància zero contra qualsevol mostra d’assetjament que s’hi pugui produir”

Els protocols

El Protocol per a la prevenció i el tractament de l’assetjament en l’àmbit laboral de la Diputació de Tarragona defineix el marc de prevenció, de detecció, d’identificació i d’actuació davant l’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe, per identitat de gènere i orientació sexual, per mòbil discriminatori o per qualsevol altra modalitat d’assetjament en l’àmbit laboral, amb la finalitat d’eradicar aquest tipus de conducta a la corporació. Entre els canvis que s’han incorporat al pla hi ha l’actualització de les possibles tipologies i classes d’assetjament que es poden produir en l’àmbit laboral; la seva aplicació a persones externes que tinguin una relació contractual amb la corporació, o la nova composició i funcionament de l’òrgan d’Investigació, el termini de la qual es redueix. Un altre canvi és la regulació més àmplia de les mesures cautelars, entre altres múltiples modificacions.

Pel que fa al nou Protocol per a la prevenció i el tractament de l’assetjament en els centres educatius de la Diputació de Tarragona (Centres d’Educació Especial, Escoles d’Art i Disseny i Escoles i Conservatoris de Música), és un complement del protocol general, i regula i té en compte les especificitats que es poden trobar dins de la comunitat educativa. S’hi inclouen els col·lectius específics dels centres educatius: personal docent, alumnat i famílies.