Finalitzada la restauració de les muralles romanes a la Baixada del Roser

La muralla romana de Tarragona havia tingut un recorregut de 5 quilòmetres i protegia un àrea de 59 hectàrees. Actualment, és la muralla d’aquesta època històrica que més recorregut conserva a la península ibèrica, en total 1’3 quilòmetres. Les obres per la manutenció d’aquest monument patrimonial en la Baixada del Roser han finalitzat.

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona han finalitzat la cinquena fase de la restauració. Un projecte promogut pel Departament de Territori i Sostinibilitat que ha tingut un cost de més de 300 mil euros a través de l’INCASÒL, aportacions per un conveni de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona.

Estructura de fusta que susbtitueix el forjat del pas de ronda des les muralles romanes. Foto: J.A
Estructura de fusta que substitueix el forjat del pas de ronda des les muralles romanes. Foto: J.A

La manutenció de la muralla romana ha consistit en un reforç estructural dels murs interiors de la muralla per evitar enfonsaments i la consolidació del mur extern per assegurar la seva estabilitat i evitar caigudes de material a la via pública. El delegat territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Jordi Agràs, ha transmés la importància d’aquest treball: “S’ha fet una gran feina amb molta exigència i eficàcia. Però, s’ha de continuar posar de manifesta la importància del patrimoni tarragoní.”

Planxa de fusta que recobreix el passeig de da part superior de les muralles. Foto: J,A
Planxa de fusta que recobreix el passeig de da part superior de les muralles. Foto: J,A

Tanmateix, encara queda molta feina per endavant per a què les restes de la muralla puguin estar preparades per deixar entrar a la ciutadania.

J.Albesa