Es milloraran els accessos al Camp del Nàstic per a Tarragona 2018

Aquest març i abril es reuniran a Tarragona el Comitè Organitzador i el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis

Els treballs per igualar l’alçada de l’antiga autovia A-7 permetran millorar la mobilitat de l’entorn del Nou Estadi amb motiu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Aquest ha estat un dels temes que s’han tractat aquest migdia en una nova sessió de la Comissió Informativa Especial de Seguiment dels Jocs Mediterranis, convocada per donar a conèixer a tots els grups municipals l’evolució dels preparatius de la cita esportiva.

La Junta de Govern Local ha aprovat definitivament aquesta setmana el projecte d’urbanització per recuperar la topografia de l’antiga traça de l’autovia A-7, en el tram que es conserva entre el camí del Llorito i la rotonda de la Via Augusta. Els treballs permetran que aquest vial estigui a una única alçada, fet que ha de facilitar la mobilitat dels vianants a la zona. L’actuació, per tant, facilitarà la mobilitat a la zona del Nou Estadi, escenari de les cerimònies d’inauguració i clausura dels Jocs Mediterranis.

En concret l’objectiu del projecte és recuperar la topografia original anterior a la construcció de l’antic traçat de l’autovia A-7, i per això s’hauran de fer els moviments de terres següents: s’excavarà la part de terraplè de l’antiga variant i aquest material excavat es terraplenarà en el tram inicial de l’antiga variant. També es farà el desmuntatge de dos viaductes existents de formigó armat de 17 m i 45 m de longitud i l’enderroc dels estreps de formigó armat i el seu transport a l’abocador.

Un cop aprovat definitivament el projecte, aquest sortirà en els propers dies a licitació per un preu de 677.882,62 €. Abans de l’estiu es podria fer l’adjudicació i aleshores començar els treballs, que tenen un temps d’execució de dos mesos.

Durant la reunió de la Comissió dels Jocs també s’ha retut compte del calendari de les properes reunions dels organismes rectors de Tarragona 2018. D’una banda, a finals de març la ciutat acollirà una nova reunió del Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis, on hi són representats l’Ajuntament de Tarragona, la Generalitat de Catalunya, el Govern central, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Barcelona i el Comitè Olímpic Espanyol. D’altra banda, els dies 20 i 21 d’abril el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis, encapçalat pel seu president, Amar Addadi, es reunirà a la ciutat en una nova cita per avaluar els progressos del certamen.

El conseller comissionat dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, ha explicat que “aquesta primavera serà clau per concretar, fer visible i difondre els progressos dels Jocs. Tal com va anunciar en la seva visita a la ciutat el secretari de l’Estat per a l’Esport, José Ramón Lete, esperem signar amb l’Estat abans de l’abril l’acord que detallarà la seva aportació i, d’altra banda, les dues reunions de l’abril permetran explicar a tots els agents implicats l’impuls que agafen als Jocs a poc més d’un any de la seva celebració”.

A la reunió també s’ha informat que l’estat d’execució de les obres a Tarragona i a la resta de seus esportives dels Jocs es desenvolupa segons el calendari previst. Pel que fa a les principals actuacions a la zona de l’Anella Mediterrània, l’estat d’execució és el següent:
· Urbanització de l’Anella Mediterrània – 75%
· Remodelació estadi atletisme – 55%
· Palau d’Esports – 100% 1a fase, 47% 2a fase, 45% 3a fase.
· Remodelació del Complex Esportiu de Campclar – 40%

El director executiu de l’Oficina dels Jocs, Víctor Sánchez, ha estat presentat a la Comissió, que també ha servit per exposar l’evolució del Pla Director de Seguretat i el Pla d’Assistència Sanitària.