L’EMT busca 24 nous conductors i obre una borsa de treball

L'Empresa Municipal de Transports obre una convocatòria per a contractar indefinidament 24 conductors i obrirà una nova borsa de treball

Imatge de la flota de l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona.

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona ha anunciat que obrirà un procés de selecció per a contractar de manera indefinida 24 conductors.  A més crearà una borsa de treball, que pretén, segons el document oficial, “establir una prelació d’aspirants objectiva, i dotar-la d’una gestió àgil i eficaç per aconseguir una ràpida assignació de recursos humans”. Aquesta nova borsa substituirà l’antiga, que es troba esgotada i propera a la seva caducitat, i servirà per cobrir les futures baixes dels llocs de treball.

Per a presentar-se al procés cal tenir la nacionalitat espanyola, europea o un permís de residència o de treball, acreditar el nivell B2 de català i posseir el títol de l’ESO, de formació professional de primer grau o superior. A més, caldrà tenir el carnet de conduir “D” i dels 10 punts del permís de conduir, la Targeta de Qualifició Professional vigent i acreditar un mínim  de 3 mesos d’experiència laboral en transport amb viatgers.

Les bases de la convocatòria estan exposades al web de l’EMT i de l’Ajuntament de Tarragona. Les convocatòries de les proves, la llista de persones admeses i excloses i els resultats es publicaran a la pàgina web de l’Empresa Municipal de Transports. Per a les proves es farà una única crida mitjançant el web de l’empresa d’autobusos, i les persones aspirants que no hi compareguin quedaran excloses del procés. El termini de presentació de candidatures es va iniciar l’11 de desembre i finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils comptats a partir d’aquell dia.