S’obre la inscripció per als cursos de català d’estiu del CNLT

La matrícula es durà a terme del 26 al 30 de juny

El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Tarragona, del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), obre la inscripció per als cursos de català d’estiu, que s’impartiran durant el mes de juliol.

La inscripció tindrà lloc a la seu del CNL de Tarragona (plaça Imperial Tàrraco, 1, 2a planta), del 26 al 30 de juny, de 9.30 a 13.30 hores.

L’oferta consta d’un curs de nivell Inicial, un curs de nivell Bàsic 1 i de diferents tallers de llengua. Els cursos de nivell Inicial i de nivell Bàsic, de 45 hores de durada cadascun, s’impartiran del 3 al 26 de juliol, en sessions diàries de 2 hores (de 9 a 12 h), de dilluns a dijous.

Pel que fa als tallers, se n’oferiran quatre, de 20 hores de durada cadascun: “Repassem la gramàtica”, “Taller d’ortografia”, “La redacció pas, a pas” i “Taller de conversa”.

Aprofitar l’estiu per fer cursos intensius pot ser una bona solució per a les persones interessades que no s’hi hagin pogut inscriure durant el període lectiu habitual, per raons d’horaris o per altres incompatibilitats. Els cursos que s’ofereixen són sobretot orals i tenen la finalitat de donar resposta a les persones que acaben d’arribar fa poc a Catalunya o que tenen pocs coneixements de la llengua.

Garantir l’accés a la comunicació
El compromís ininterromput del Consorci amb l’aprenentatge de la llengua catalana obre portes a persones nouvingudes que troben, en aquest període estival, l’oportunitat per iniciar el contacte amb l’idioma. En aquest sentit, un 82 % de l’oferta de cursos dels mesos d’estiu del Consorci correspon als nivells inicials i bàsics. Un 11,5 %, a cursos especialitzats i la resta, a nivells escrits més avançats.

L’ambient distès afavoreix l’aprenentatge
Els cursos d’estiu s’emmarquen en la línia habitual del Consorci de facilitar l’aprenentatge de la llengua per poder-la usar en tots els contextos, cosa que permet vincular els aprenents amb la cultura i els costums del seu lloc de residència.
L’ambient més relaxat dels mesos d’estiu facilita aquesta interacció, troba contextos més propicis per a la comunicació i fa més fàcil l’aprenentatge.

Una oferta distribuïda per tot el territori
El CPNL ofereix cursos majoritàriament presencials en una àmplia franja horària per arribar a tots els públics.

El cercador de cursos del web del Consorci permet buscar-los per localitat, per comarca, per nivell i per modalitat.

Certificats oficials
Els cursos de català organitzats pel CPNL segueixen els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística. Els certificats de nivell que expedeix el Consorci són equivalents als certificats oficials de la DGPL i es corresponen amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).

Sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
El Consorci per a la Normalització Lingüística, integrat per la Generalitat de Catalunya i per diversos ens locals, és una institució dedicada a la formació i al foment de l’ús de la llengua catalana en tots els contextos de la societat catalana i a facilitar la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua.