Endavant amb el Pla de Biblioteques 2018-2022 a Tarragona

La primera inversió serà la rehabilitació del Mercat de Torreforta

El passat dijous 29 de juny a la Comissió Informativa de Cultura es va aprovar el Pla de Biblioteques de Tarragona, un projecte a cinc anys vista que pretén dotar la ciutat d’un servei de biblioteques d’acord amb les previsions del mapa bibliotecari de la Generalitat de Catalunya. Actualment només disposa de la Biblioteca Pública -de titularitat estatal i gestionada per la Generalitat de Catalunya-, la Biblioteca a Torreforta i el Punt de lectura de Sant Pere i Sant Pau, les dues darreres de titularitat municipal però adscrites a dues conselleries diferents.

En aquest sentit Josep Maria Prats, el conseller de Cultura de l’Ajuntament, va portar a la comissió esmentada un pla que contempla en primer lloc la creació el Servei Municipal de Biblioteques de l’Ajuntament de Tarragona que gestionarà i coordinarà els futurs equipaments; i en segon lloc iniciar els treballs de reforma del Mercat de Torreforta per traslladar-hi l’actual biblioteca, ubicada ara al Centre Cívic del qual depèn. I el pla es continuarà desenvolupant amb la transformació del Punt de lectura a Sant Pere i Sant Pau, en biblioteca, la creació d’una biblioteca a Sant Salvador i dues biblioteques més a la Part Baixa i la Part Alta de la ciutat.

En aquests cinc anys es prioritzarà, en primer terme, l’adequació del Mercat de Torreforta amb un pressupost per al 2018 en remodelació i rehabilitació de 400.000 €. En els pròxims anys es desenvoluparan els projectes per als següents espais que entre rehabilitacions dels espais, mobiliari i material informàtic, sumen un total de gairebé 9.7 MEUR que necessita el pla per tirar endavant.

Segons ha apuntat el conseller en roda de premsa duta a terme aquest matí “la biblioteca, per a molts ciutadans, és l’únic accés que tenen a la cultura”, molts d’ells “accedeixen a aquest espai per trobar-hi els recursos necessaris per tirar endavant la seva formació”. L’accés a la lectura és, a més, “un dret fonamental que cal facilitar, per generar ciutadans actius, crítics i competents dins la societat”.

Per tal de tirar endavant l’aprovació d’aquest pla, la conselleria de Cultura va presentar un informe econòmic i de viabilitat dut a terme en els darrers mesos que presenta el desenvolupament tècnic i a curt, mitjà i llarg termini de totes les fases que s’hauran d’anar seguint. Al mateix temps l’informe argumenta que “cal elaborar un pla de lectura pública, amb l’objectiu de convertir Tarragona en una ciutat lectora”, que vagi acompanyat d’aquestes noves instal·lacions i coordinat des del nou Servei, adscrit a la conselleria de Cultura.

Tots els equipaments hauran de disposar d’un espai de 1.000 m2 aproximadament, tal com s’estableix, així com un equip de treballadors, que contemplin un horari al màxim assequible a tots els públics, una dotació important de fons bibliogràfic, així com mobiliari i material informàtic, una programació paral·lela d’animació a la lectura i totes les despeses de funcionament i manteniment pròpies d’unes instal·lacions d’aquestes característiques.