Actuacions de millora a les equipacions esportives de Tarragona

Aquestes accions s’han dut a terme amb la subvenció PAM18 de la Diputació de Tarragona

Durant els últims mesos s’han dut a terme diverses intervencions als diferents equipaments esportius municipals per tal de posar-los al dia. Entre aquestes actuacions destaquen la renovació de la maquinària del gimnàs de Campclar, la renovació de la megafonia, vigilància, taquilles, portes i càmeres de control d’aforament.

També s’ha aprofitat per instal·lar noves instal·lacions esportives a l’exterior com maquinària d’streetworkout, així com renovar taules de tennis taula, porteries de futbol sala i cistelles de basquet a l’exterior. Aquestes accions s’han dut a terme amb la subvenció PAM18 de la Diputació de Tarragona.

La consellera Maria José López ha destacat que “un dels nostres objectius de des que vam entrar al govern és posar al dia els equipaments esportius de la ciutat, per tal que tots els ciutadans la puguin gaudir d’elles.

Per això estem duent moltes accions a totes les instal·lacions i tenim la previsió de continuar amb aquesta línia d’acció, ja que durant molts anys no es va a dur a terme el manteniment necessari. A més també estem duent un esforç important de millora a les instal·lacions exteriors perquè tothom pugui incorporar la pràctica esportiva al seu dia a dia”.