L’Oficina Municipal d’Habitatge d’Altafulla atén més d’una seixantena de consultes des de la seva posada en funcionament

La majoria de les consultes corresponen a sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer

Servei d'Oficina Municipal d'Altafulla. Imatge cedida per l'Ajuntament d'Altafulla

L’Oficina Municipal d’Habitatge d’Altafulla, que va entrar en funcionament el passat 6 de maig, a l’entresòl de l’Ajuntament d’Altafulla, ha atès un total de 65 consultes en el gairebé mes i mig que va obrir les portes amb el suport de l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès.

La majoria de consultes i tràmits corresponen a les sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer. Concretament, un total de 51 visites han estat per informar-se i demanar les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2021 -convocatòria que va finalitzar el passat 11 de juny, moltes de les quals provenen de famílies amb fills i filles a càrrec.

Les consultes més demanades en segon lloc corresponen a les sol·licituds per a la borsa d’habitatge de lloguer social i a l’oferta d’Habitatges de Protecció Oficial. I en menor mesura, amb un registre de consultes de tres casos, sobre desnonament d’habitatge. Altres consultes que s’han realitzat han estat per rebre informació sobre ajuts per a habitatges i assessorament jurídic.

El Servei Municipal d’Habitatge d’Altafulla ofereix un servei integral d’informació i assessorament en matèria d’habitatge que permet apropar les eines ja existents en aquesta matèria a la ciutadania.

El seu objectiu és informar i tramitar conjuntament amb l’Oficina Local d’Habitatge del Tarragonès les seves prestacions i així, evitar que el veí i la veïna d’Altafulla s’hagi de desplaçar a Tarragona.

A més, es presta un servei d’assessorament jurídic per resoldre dubtes i consultes que la ciutadania tingui sobre les principals problemàtiques en habitatge. L’adreça web del servei és www.altafulla.cat/habitatge.