Marc Francesch: “Les carreteres del nostre territori estan col·lapsades”

Marc Francesch, portaveu de la plataforma Sí a l'autovia A-7

-La vostra plataforma es va crear el 21 d’agost, què reivindiqueu?
Defensem el desdoblament de l’N-340, des de la Móra fins a Torredembarra, i convertir-la en autovia en aquest tram que està acumulant massa accidents. Principalment, per tres motius: la sinistralitat, el volum de trànsit i les cues que es generen. Busquem reduir la sinistralitat dels dos trams i és una vergonya que no s’hagi invertit en una carretera on el volum de trànsit ja justifica el pas a l’autovia des de fa molt de temps. Només cal dir que és la carretera amb trànsit número 1 de Catalunya amb prop de 27.000 vehicles diaris, segons les últimes dades publicades pel Ministeri. A partir de 10.000 vehicles ja es considera que s’hauria de fer una autovia per poder abastir aquest volum de trànsit. A conseqüència del gran trànsit, la carretera està al límit de la seva capacitat i, si volem que el territori tingui possibilitat de prosperar en el futur, necessita unes infraestructures que acompanyin i que no limitin.

-De moment, amb quin suport compta la plataforma?
Amb les associacions de veïns de tota la zona i amb els partits polítics, que no ens han dit que estiguessin en contra, ens han assegurat que estan a favor d’aquesta reivindicació. La petició és per tot el territori i no hem trobat a ningú que estigui en contra perquè ja s’hauria d’haver fet, ja que econòmicament és viable i necessària; la no inversió genera una sèrie de costos en tots els sentits. Socials quant a les víctimes dels accidents i també cues que afecten només al temps de la gent i crea incomoditat, sinó que medi ambientalment és un desastre perquè es genera una contaminació completament evitable.

-Parlant del medi ambient, realitzar el desdoblament afectaria negativament?
No, no ho crec. Quan tu planteges un projecte, l’has de plantejar en temes medi ambientalment sostenibles i amb una visió global. Si hi ha metres quadrats que s’han de trepitjar però aquests tenen un valor intrínsec pel motiu que sigui doncs es busquen solucions, encara que l’execució de l’obra sigui una mica més cara. Per exemple i parlant per parlar, si tu detectes una zona en la qual hi ha un pas de fauna, doncs es fa una carretera aixecada. En el nostre cas, no s’està plantejant realitzar una carretera nova, sinó una modificació de l’estructura ja existent.

-La gratuïtat dels veïns a l’AP-7 pot ajudar al fet que el trànsit per l’N-340 no sigui tan gran?
Primer, s’ha d’entendre quin és el propòsit de cadascuna de les vies. L’AP-7 compleix el propòsit de transportar vehicles i, en realitat, està al límit de la seva capacitat perquè està col·lapsada. L’AP-7 és una carretera que, per disseny, està pensada per tenir poques entrades. La capacitat de servei d’una via depèn d’un plec de factors i al final, el que afecta d’una manera o altra, és quant triga un vehicle entrant en un punt fins que arriba al següent. Les entrades de l’AP-7 estan pensades per estar espaiades perquè el trànsit no es vegi afectat i tingui una capacitat d’absorbir un volum de trànsit elevat. Si comences a incorporar trànsit local a l’AP-7, redueixes el temps de servei i la seva capacitat d’absorció de vehicles i es comença a col·lapsar. Per tant, el desdoblament de l’N-340 el que faria és recollir trànsit, donar servei en l’àmbit local i donar pas al trànsit que vulgui anar cap a l’AP-7. Per això, són dues infraestructures necessàries per separat; una no substitueix a l’altra.

-Seguint amb l’AP-7, què suposa pel projecte del desdoblament que ara els vehicles pesants tinguin l’obligació de passar per l’autopista?
Ens fa por perquè aquesta obligació de pas amb unes bonificacions és pervers perquè és molt necessari i ajudarà a reduir la sinistralitat. Òbviament, estem a favor, però els pressupostos de l’Estat pel nostre tram és d’1 milió d’euros i hi ha una dotació per la construcció de glorietes. És molt fort que aquest tram que està reconegut per la seva concentració d’accident, com a mínim des del 2011, la inversió que hi hagi sigui d’1 milió d’euros per la construcció de rotondes que el que farà és augmentar les cues i crear més punts perillosos. Per això, en aquesta dotació pressupostària ens temem que vagi aplicada la bonificació dels peatges dels transportistes i que, per tant, no hi hagi suficients diners per fer el desdoblament i que es perpetuí aquesta situació amb una solució temporal.

-Però el fet que els vehicles pesants passin per l’AP-7 afavoreix el trànsit de l’N-340
Sí, però no perquè el trànsit de pesants, segons les últimes dades publicades, de 27.000 vehicles, només 7.000 eren de trànsit de pesants. Llavors, tindríem 20.000 vehicles que segueix sent el doble del que es considera necessari per fer una autovia i crec que és un projecte que està més que justificat i que ja s’ha fet l’estudi i s’ha passat a l’exposició pública, només queda que el Ministeri decideixi pressupostar-lo i executar-lo des de la rotona de la Móra fins a la sortida de Torredembarra, des d’aquí l’estudi no està fet.

-Per què creu que l’execució no es duu a terme i que l’estudi del tram fins a El Vendrell no està fet?
Per la falta de voluntat política. En el cas del primer tram, només queda que es posi als pressupostos i que es decideixi executar-lo. En el cas del segon tram, que va des de Creixell fins a El Vendrell, no hi ha ni la dotació pressupostària per l’estudi; s’han de destinar diners per realitzar l’estudi. És vergonyós perquè són dos trams que acumulen moltes morts cada any i que acumulen una injustícia més gran, llavors no entenem que la situació sigui aquesta.

-Fa pocs dies que s’ha creat la plataforma, la gent s’ha implicat?
Sí, tots els que vivim aquí ho patim des de fa molts anys. Mentre que ningú actuï, el que fem és acumular morts i sembla que només hi ha accions quan passa alguna cosa greu com l’accident del bus urbà de fa 20 anys. Estem intentant que això no arribi aquí perquè tots els accidents que hi ha hagut fins ara no s’haurien d’haver produït.