Jordi Molinera i Alba Muntadas, coalcaldes d’Altafulla: “La coalcaldia vol visibilitzar la nostra manera de treballar en equip”

Els coalcaldes d'Altafulla, Jordi Molinera i Alba Muntadas, a l'Ajuntament. JULIO COLLADO

Altafulla enceta una nova etapa i ho fa amb una coalcaldia. Quin objectiu té aquest concepte?

ALBA: L’objectiu que tenim amb la coalcaldia és fer veure que els lideratges no tenen per què ser exclusius d’una sola persona sinó que hi pot haver un lideratge compartit. D’aquesta manera volem visibilitzar la nostra manera de treballar en equip on la feina no només la fa l’alcalde, sinó que aquí hi ha un lideratge compartit i paritari.

No existeixen antecedents a Catalunya ni està regulat per llei. Com funcionarà?

JORDI: Els antecedents amb els quals nosaltres juguem són el d’alguns partits a escala europea com pot ser el Partit Verd a Alemanya, Holanda o Dinamarca, on ja es juga amb la figura dels colideratges. Hi ha en alguns països on aquesta figura ja està en institucions com Ajuntaments o Jutjats. Aquí no està articulat legalment, però això no vol dir que sigui il·legal i, per tant, hi ha maneres de fer-ho.

Nosaltres el que hem fet és crear una regidoria de coalcaldia. L’alcaldia delega totes les competències pròpies en aquesta regidoria de manera que hi ha dues figures legals a l’Ajuntament amb totes les competències. És veritat que hi ha 2 o 3 competències com el vot de qualitat en un ple que la segueix tenint l’alcalde, però a la pràctica el que s’està veient en aquestes primeres setmanes de govern és que tenim dues persones liderant un equip de regidors i regidores. Aquesta bicefàlia permet el doble de reunions i el doble de feina perquè les decisions que puguem prendre qualsevol dels dos són igual de vinculants, ja que han estat consensuades i debatudes amb l’equip i tothom hi està d’acord.

Creieu que, si acaba tenint èxit, aquesta fórmula pot crear un precedent per altres municipis?

ALBA: Esperem que sí. Nosaltres creiem en què el treball s’ha de fer en equip i que val més dues persones que no pas una. Per tant, si creem un precedent i fem escola millor que millor. Ens en sentirem molt orgullosos.

Definiu el nou govern com republicà i de canvi. Quins principis regiran aquest nou govern?

JORDI: Fa uns anys que a Catalunya quan parlem de republicanisme ho associem al tema nacional. Però el republicanisme implica una ètica política molt definida. Vol dir que hi hagi participació ciutadana, que la gent s’empoderi, pugui dir la seva i sigui una part de la presa de decisions. També forma part de l’ètica en la gestió, amb uns comptes transparents i clars sense res a amagar. L’Ajuntament ha de ser de vidre, però si té les portes tancades, no serveix de res. Tothom ha de tenir accés a la informació que genera l’Ajuntament.

A més, sent nosaltres d’esquerres, les polítiques socials han d’estar al capdavant de la primera línia de l’acció de govern. Per això, més enllà de la qüestió nacional, que també hi és, el definim com un govern republicà per tota aquesta forma de governar basada en l’ètica, la transparència, la participació i les polítiques socials que nosaltres entenem que és la governança republicana.

Quins seran els eixos principals a seguir aquests 4 anys?

ALBA: Com ja ha dit el Jordi, els eixos principals d’aquesta manera de governar del republicanisme són la transparència i la participació. Venim d’un mandat en què la participació ha estat pràcticament inexistent i el que volem és tornar a empoderar el ciutadà i que es vegi partícip de totes les decisions que es puguin prendre en aquest govern.

També volem transparència. No tenim res a amagar i, per tant, qualsevol cosa que es faci ha de ser pública. Pel que fa a les polítiques socials, en aquest govern hem creat dues noves regidories d’Habitatge i Treball que fins ara no hi eren. A partir d’aquí, tot i ser conscients que l’Ajuntament té poques competències en aquests àmbits, podem fer un gruix de petites coses i al final ajudar al ciutadà.

Quins reptes té Altafulla per endavant?

JORDI: Com a govern un dels reptes que ens hem marcat és fer un centre de dia per la gent gran, ja que és una reivindicació que s’està fent des de fa anys en política social. De fet, l’altre dia ja vam tenir una reunió amb la Delegació de la Generalitat per començar a veure quines portes s’han d’obrir per tirar endavant aquesta iniciativa.

També ens agradaria fer la Casa de la Cultura, que sigui un espai central del municipi que incorpori equipaments per les entitats culturals que donen vida al poble i la biblioteca o l’arxiu municipal amb els metres quadrats que li pertoquen perquè es pugui legalitzar, ja que l’actual biblioteca encara no té els metres que necessita.

Aquests són dos dels reptes que tenim per aquests pròxims quatre anys. Després cada regidoria té els seus projectes més propis, des de la regidoria de Via Pública per fer que les voreres siguin més accessibles fins a la regidoria d’Esports per fer una gestió diferent del camp de futbol que permeti una millor supervivència econòmica a les entitats esportives. De reptes n’hi ha molts. De cara al setembre segurament podrem publicar el Pla d’Acció Municipal consensuat entre els tres partits del govern i on es podrà veure els principals eixos de totes les regidories.

Una de les primeres mesures que s’ha pres ha estat modificar el projecte de reforma del Casal La Violeta. En quina situació es troba ara? Passarà el mateix amb altres projectes pendents?

ALBA: Projectes urbanístics començats només hi ha el Casal La Violeta i el gimnàs de la Portalada. En el cas del gimnàs, és un projecte que ja es va començar quan l’EINA estava al govern i portava la regidoria d’Educació. Una de les coses bones que ha tingut és que ha generat consens entre tots els regidors que han passat per l’àrea d’Educació, també amb els de CiU i Alternativa que van passar després de nosaltres. Per tant, és un projecte que tirarà endavant.

On no hi ha hagut consens és en el cas del Casal La Violeta. Nosaltres sempre hem reclamat una taula de negociació, no només entre els partits polítics sinó també amb els usuaris de la sala, per veure com havia de ser. Això no va ser així i es va tirar endavant el projecte d’Alternativa. Durant la campanya ja vam dir que una de les nostres prioritats era que La Violeta continués sent un espai polivalent. Per això, una de les primeres coses que hem fet ha estat preguntar si es podia aturar el projecte de cadires fixes i, en dir-nos que sí, ho hem fet.

JORDI: De fet, com a exemple d’aquesta governança republicana, una de les coses que vam reclamar quan estàvem a l’oposició era fer un consell sectorial de cultura per parlar de com havia de ser el Casal La Violeta, però això no va passar mai. El mes que ve anirem a veure les obres amb les entitats afectades, sigui del món del teatre o de la música, i ja que s’ha de modificar el projecte pel tema de les cadires, a veure quines possibles modificacions més veuen els principals usuaris del municipi. Aleshores, incorporarem les seves opinions en la modificació del projecte. Era un cavall de batalla durant la campanya i la gent ho sabia quan votava, així que entenem que la gent volia aquest canvi al Casal La Violeta.

Per acabar, el d’Altafulla ha estat un dels pocs Ajuntaments dins el Pacte de Berà en què ha canviat el govern. Se seguirà treballant en la mateixa línia que fins ara?

JORDI: Hem parlat amb alguns dels alcaldes del Pacte de Berà, sobretot amb en Pere Vigili, i la intenció és que, ara que tots els consistoris ja estan formats, es faci una nova reunió. Tenim l’exemple de la variant de l’N-340 amb la rotonda bloquejada amb barreres New Jerseys que ens afecta amb la desconnexió de Brises del Mar amb la resta d’Altafulla.

Crec que el Pacte de Berà pot ser una molt bona eina per intentar desencallar aquestes problemàtiques més de territori, entre el Baix Gaià i el Baix Penedès, que ens afecta a molts ajuntaments. Per tant, en tots aquests espais conjunts de lluita i de debat per millorar aquesta corona metropolitana entre Tarragona i El Vendrell nosaltres hi continuarem sent. A més, estenent-ho més enllà de les infraestructures, perquè hi ha moltes coses com la cultura, les polítiques de joventut o les d’habitatge sobre les quals els municipis del Pacte de Berà podem parlar. Segur que hi ha molts temes que, si entre tots fem pinya, podem fer millor servei a la ciutadania.