Torredembarra presenta la finalització del desplegament del nou servei de recollida de residus

El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras; el Director General de l’Àrea de Tecnologia i Serveis del Grup Sorigué, Manuel Vélez; el Gerent de Nordvert, Lluís Barat, i el Director Comercial de Nordvert, Claudi Verge, han presentat aquest matí la finalització del desplegament del contracte de la brossa i la flota de vehicles del servei.

A principis del mes de febrer, l’Ajuntament de Torredembarra va posar en marxa el desplegament del nou servei de recollida de residus. Les actuacions més destacades que s’han dut a terme durant aquests sis mesos de contracte són:

S’ha incrementat, durant els mesos d’hivern, la freqüència de la recollida de l’orgànica a través del Porta a Porta al nucli antic. De quatre dies ha passat a cinc (ara també es recull els dimarts). S’han incorporat els xips als contenidors comercials de FORM i vidre, s’ha dut a terme el rentat excepcional de contenidors de ciutadania i s’han reposat les etiquetes. S’ha adquirit l’estoc de reserva de nous contenidors de ciutadania.

S’han substituït els contenidors trencats durant l’anterior contracte amb nous contenidors, s’ha canviat la freqüència de neteges de contenidors de ciutadania i comercials ajustant-se a les freqüències del nou contracte.

S’han adquirit els nous contenidors de fracció orgànica per a ciutadania, de 360l. I s’ha incorporat un vehicle recol·lector de càrrega posterior. També s’ha posat en marxa la recollida segregada de voluminosos aprofitables incorporant el servei dins l’APP “Millorem Torredembarra”.

S’han comprat i repartit els contenidors flexibles (big bag) per a poda, s’ha incorporat el nou vehicle de recollida de poda i s’han modificat els horaris de recollida d’aquesta fracció, que ara es du a terme en diumenge i dilluns, segons la zona del municipi. Prèviament s’ha dut a terme una bustiada de tota la zona afectada amb informació sobre el canvi d’horaris de recollida.

Per a la resta del 2019, està previst altres actuacions, entre les quals destaca la implementació de la recollida porta a porta al barri de Babilònia.

Cal recordar que les principals novetats que s’han posat i es posaran en marxa amb el nou contracte són:

– Desenvolupar per barris un nou sistema de recollida: el porta a porta, que permet assolir un reciclatge superior al 70%, mentre que amb contenidors no s’ha pogut superar el 39% a Torredembarra. S’incrementarà la freqüència d’algunes recollides com la de la matèria orgànica per evitar olors.

– El material lliurat per al nou sistema de recollida disposarà de xip identificatiu als contenidors d’orgànica (FORM) i les bosses d’envasos per fer el seguiment de la millora del reciclatge i per a una millor identificació de les persones i establiments que puguin gaudir de bonificacions en la taxa si realment reciclen.

– La poda passarà a recollir-se diumenge i dilluns, i amb saques de runa (big-bags) i camió amb ganxo.

– La recollida comercial inclourà la dels envasos i l’empresa farà íntegrament la d’orgànica (FORM) i la de vidre i cartó comercials, atès que fins ara una part la feien els brigades ambientals.

– També s’ha previst una recollida diferenciada dels voluminosos que permeti reutilitzar allò que encara és aprofitable amb finalitats socials.

– S’han definit de manera exhaustiva els sistemes de neteja que, en la part externa de contenidor, s’haurà de fer obligatòriament a mà.

– Millores en les prestacions del sistema de seguiment diari amb geolocalitzador de vehicles i contenidors que permetrà controlar millor el servei prestat per l’empresa.