Les mesures de protecció dunar dels Muntanyans ‘salven’ l’espai natural dels efectes del temporal

Les mesures de protecció dunar que ja es van iniciar fa quinze anys a l’Espai Natural dels Muntanyans han estat cabdals perquè els efectes del temporal Glòria no hagin estat devastadors. Aquesta és la principal conclusió de l’anàlisi tècnic que ha dut a terme la Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament.
El fet que es protegís la primera línia dunar amb la instal·lació de pals i cordes, a uns cinc metres direcció mar, ha fet que durant tots aquest anys la zona dunar creixés i els metres cúbics de sorra que s’han perdut amb l’actual temporal no han comportat una pèrdua irreparable. Per tant, no caldrà dur a terme cap regeneració ni aportació de sorra.

Altres conclusions:

L’aportació d’aigua salada a la zona humida a l’hivern sempre és positiva.
No hi ha hagut afectacions en la flora i la fauna.
La corretjola que ha aportat l’aigua de mar serà beneficiosa per al fixament dunar.
Les passeres de fusta dels itineraris interiors s’han mantingut al seu lloc, gràcies precisament a la bona protecció dunar. La sorra i la corretjola que s’hi ha acumulat es netejarà i reubicarà a la zona de platja de l’espai natural.
Els principals problemes (encara que de caire menor) han estat que s’han arrencat els pals i cordes que delimiten els itineraris, tot i que bona part es podran recuperar.
D’altra banda, i pel que fa a la nombrosa corretjola que ha portat el temporal al llarg de tota la façana marítima de Torredembarra, la Regidoria de Via Pública i Manteniment ha informat que no es traurà la que s’ha dipositat damunt la platja, precisament per l’efecte beneficiós que té aquesta planta per ajudar a la fixació de la sorra.