L’Arxiu Municipal d’Altafulla se suma a la iniciativa #ArxivemLaCovid19

Aquest projecte té l’objectiu de captar evidències documentals de l’impacte social de la COVID-19 arreu del país 

Imatge recurs del passeig marítim d'Altafulla. Foto CEDIDA

L’Arxiu Municipal d’Altafulla s’ha afegit a la iniciativa creada per l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya amb l’objectiu de captar evidències documentals de l’impacte social de la COVID-19 arreu del país.

Amb això, es vol aprofitar la situació excepcional que estem vivint degut a la Covid-19 per plantejar un projecte de participació ciutadana i de memòria col·lectiva en el qual els ciutadans i les ciutadanes tinguin l’oportunitat de conèixer els arxius, i també, els professionals que s’ocupen de la gestió dels documents.

En aquest cas, els protagonistes d’aquesta pandèmia han estat les PERSONES, que ens han mostrat la seva VIDA durant el confinament i que ara és tasca dels ARXIUS documentar i preservar les experiències d’aquest moment tan transcendental que hem viscut i estem vivint.

Per tot això, és un bon moment per iniciar una memòria gràfica d’aquest temps històric. Des de l’Ajuntament d’Altafulla, es demana a la ciutadania que facin arribar a l’Arxiu les fotografies que s’han fet durant aquests mesos de confinament i que reflecteixin com ha estat la seva pròpia experiència a través de moments rellevants. D’aquesta manera, entre tots i tots, “construïm una memòria col·lectiva”.

La iniciativa pretén complir amb un triple objectiu:

–    Fer partícips als atafullencs i les altafullenques d’un procés de documentació col·lectiu i de cohesió.
–    Donar a conèixer la tasca de l’Arxiu Municipal d’Altafulla com un lloc de referència cultural i d’accés obert a la ciutadania.
–    Participar en les propostes realitzades per L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.

Per participar en aquest projecte, la ciutadania haurà de seguir els següents passos:

1.    La ciutadania haurà de posar-se en contacte amb la responsable de l’arxiu municipal per mitjà de correu electrònic especificant l’interès de participar en la proposta. El correu de contacte és [email protected]

2.    Un cop es rebi aquest correu, s’enviarà al ciutadà/ana un formulari  que s’haurà de retornar a [email protected] . El formulari  ha d’incorporar la següent informació :

a)    Autor/a (nom de la persona física o jurídica)
b)    Ubicació (carrer, zona aproximada)
c)    Títol (acció que es recull, de la forma més breu possible)
d)    Consentiment del drets d’accés i difusió que indica la cessió  del dret de reproducció i consulta de la imatge
e)    La persona haurà d’enviar la fotografia triada en jpg. o format tiff. amb la màxima qualitat possible.

3.    Un cop hagi arribat el formulari i la fotografia, la responsable de l’arxiu valorarà la importància de la fotografia i respondrà a la persona interessada si s’accepta o no la imatge, d’acord amb els requisits que es demanen, en un termini màxim de 15 dies naturals des de la recepció de la imatge.

4.    Les imatges seleccionades s’emmagatzemaran en una base de dades i es farà difusió pública d’aquestes a les xarxes socials corporatives.

Les publicacions periòdiques de les fotografies a les xarxes socials corporatives variaran segons el tipus d’imatge, però sempre s’incorporaran les següents etiquetes #arxivemlacovid19 #ArxivemelMoment #ArxiuMunicipalAltafulla

Les fotos i peus de foto es triaran des de l’Arxiu en funció de les imatges rebudes i la seva temàtica.