La Policia Local d’Altafulla atén 5.920 serveis durant la temporada d’estiu

Significa un 25 % més de prestacions ateses que l’estiu de 2016, i un 16,5 % més que el 2017

La Policia Local d’Altafulla ha atès un total de 5.920 serveis durant la temporada d’estiu al municipi. Són les dades que es desprenen de la memòria del cos de seguretat municipal en el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre de 2018 que ha fet pública aquesta setmana.

La memòria també posa de manifest l’increment de prestacions ateses per la Policia Local d’Altafulla en comparació als mateixos períodes d’altres anys. Per exemple, el 2016 es van atendre un total de 4.229 serveis, el que significa un 25 % menys que aquest estiu; mentre que el 2017 el percentatge es va situar en el 16,5 % menys, és a dir, amb un total de 4.943 prestacions.

El gruix de serveis atesos se l’emporta tot el conjunt que té relació amb l’apartat de la seguretat ciutadana amb un total de 4.902, el que representa un 82,80 %; per darrera s’hi situa l’apartat de serveis administratius amb un 15,54 % (920), i el de prefectura, amb un total de 98 serveis (1,66 %).

Quant a la seguretat ciutadana, l’apartat que més serveis aglutina són els serveis de control amb un total de 1.744 (un 31,26 %), i més concretament els que tenen a veure amb un control de prevenció, que significa el 78,44 %, és a dir, 1.368 serveis. El sotsinspector de la Policia Local d’Altafulla, Àngel Fernàndez, ha recordat que el cos de seguretat manté un servei continuat al carrer complementat, també, amb el servei de platges a l’estiu així com l’educació viària i cívica, el suport assistencial i també l’oficina de recollida de denúncies, entre altres.

Àngel Fernández ha posat en relleu que ha estat un any estiu 2018 molt “bo”, tenint en compte que Altafulla es troba per sota la mitjana catalana pel que fa al número de robatoris. Concretament, s’han rebut un total de 18 avisos per robatori o furt en l’apartat de serveis d’urgència, el mateix número de serveis que s’han prestat en els casos d’evacuació de persones ferides.

En el cas dels expedients sancionadors, la xifra s’ha situat en un total de 593 denúncies, la majoria d’elles d’infraccions de trànsit amb un total de 564 (95,11 %), i en segon lloc, i molt per sota, relacionades amb l’ordenança de civisme amb 15 denúncies. S’ha registrat una única denúncia per abocament de residus, i tretze, vinculades amb el sector del transport.

En els casos de queixes ciutadanes, s’han realitzat tretze serveis sobre molèsties per soroll d’establiments a veïns, i un total de 60, per molèsties de soroll que s’han produït entre veïns.

Un dels aspectes que també s’han posat en valor ha estat la feina per millorar la circulació i seguretat viària en casos d’accident, per activitats lúdiques a la via pública i col·laboració amb les entitats del municipi, per augment de la circulació, per treballs a la via pública i per actes protocol·laris.