El Consell Esportiu del Tarragonès es reuneix amb el nou president del Consell Comarcal

Aquesta reunió ha servit per millorar l'estreta relació entre ambdues institucions

Una representació de la comissió directiva del Consell Esportiu del Tarragonès s’ha reunit amb Daniel Cid, president del Consell Comarcal del Tarragonès, per tal de presentar-se i posar en el seu coneixement les diferents àrees d’activitat que el CET realitza, així com l’estreta col·laboració existent entre ambdues entitats, que es renova periòdicament dins el marc d’un conveni dins de l’àmbit del Tarragonès.

El Consell Esportiu del Tarragonès és una entitat d’interès públic i social adreçada, bàsicament, a la promoció i l’organització de l’activitat esportiva en edat escolar, però també s’orienta a la promoció de tota activitat esportiva base.

Mitjançant el conveni que té amb el Consell Comarcal del Tarragonès, el Consell Esportiu l’assessora, i organitza, integra, executa i gestiona la seva política esportiva i suggereix i l’amplia amb activitats esportives de lleure, per tota la comarca.

Evidentment, les funcions del Consell Esportiu del Tarragonès excedeixen l’àmbit del Consell Comarcal, ja que les seves accions van dirigides, també, a ajuntaments i entitats municipals de gestió esportiva, als centres i associacions escolars, als clubs i associacions esportives i les federacions esportives, però la col·laboració amb el Consell Comarcal és especialment estreta i propera, fins el punt de compartir espais de treball, equipaments i actuacions conjuntes.