Creixell presenta el programa ‘Acompanya’m’ per a les persones grans que viuen soles

L’Ajuntament de Creixell en la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2019 va aprovar el projecte “ACOMPANYA’M” que és un projecte pensat per a la gent gran que viuen soles o acompanyades de gent gran també i que tenen dificultats de mobilitat per anar al metge.

El Sr.Agustí Urgell, que té atorgades dues llicències de Taxi a Creixell, ofereix els serveis de cooperació amb l’Ajuntament de Creixell per poder facilitar la mobilitat dins de l’àrea urbana del municipi.

Aquesta col-laboració va dirigida a totes aquelles persones empadronades a Creixell, majors de 70 anys i que visquin soles o acompanyades de persones de la mateixa edat, així com a persones vulnerables amb risc d’exclusió, minusvàlids i persones sense recursos. L’ajuntament es farà càrrec de les despeses d’aquest servei per a totes aquestes persones esmentades.
Les persones grans del nostre municipi que ja es troben adherides al programa “Bon dia” de l’ajuntament de Creixell rebran també informació d’aquest nou servei que es vehicularà precisament dins del propi “Bon dia”.

Dins d’aquest nou programa “Acompanya’m” hi haurà 4 tipus de serveis:
1.- Servei d’acompanyament al CAP de Creixell.
2.- Servei d’acompanyament al CAP de Torredembarra.
3.- Servei d’acompanyament i lliurament d’analítiques a altres punts.
4.- Servei de lliurament de medicaments.