Torredembarra encarrega una diagnosi comercial del sector al territori

Aquesta permetrà establir les línies estratègiques del sector comercial torrenc

La Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats ha encarregat la realització d’una diagnosi comercial de Torredembarra. A grans trets, es tracta de fer una mirada molt focalitzada a les variables comercials que permetran indicar les línies estratègiques principals que s’haurien de desenvolupar en el sector del comerç torrenc, tal com ha explicat el regidor responsable d’aquesta àrea, Josep Maria Guasch.

El regidor de Comerç, Josep Maria Guasch, ha comentat que aquest treball servirà per orientar l’Ajuntament de cara a prioritzar les seves accions en el sector comercial. Les tasques que es duran a terme per a obtenir les propostes de línies estratègiques a seguir són les de detectar les característiques i condicionants de les diferents àrees comercials, caracteritzar la demanda potencial resident, quantificar el mercat econòmic de residents al que potencialment poden arribar els diferents sectors comercials, analitzar la situació i activitat dels col·lectius d’empreses i comerciants i extreure conclusions.