Excessos d’exposició a radiació nuclear a dos treballadors de Tarragona

Els operaris no han sofert alteracions ni analítiques ni clíniques, i el succés es classifica com de nivell 2

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha informat que dos treballadors de la delegació de Tarragona de la instal·lació radioactiva de la firma d’inspecció OCA ICP han estat exposats a límits superiors dels permesos pel reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.
El primer cas va tenir lloc el 16 de juliol i el segon el 23 de setembre. En el primer cas l’operari presentava una exposició de 68,84 miliseverts (el límit és de 50 anuals) i en el segon la xifra arribava als 3.000. En cap dels dos casos s’han detectat alteracions analítiques ni clíniques, per la qual cosa, el CSN ha classificat l’incident com de nivell 2 a l’Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics.
El 29 de setembre, l’Àrea d’Instal·lacions Radioactives Industrials del CSN va sol·licitar al Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives de la Generalitat que fes una inspecció a la delegació tarragonina d’OCA ICP, i al seu torn en va fer una als treballs de gammagrafia en obra dels operadors d’OCA a Madrid. En aquesta segona es van identificar desviacions.

A aquestes “deficiències”, indica el CSN, s’hi afegeix que la comunicació de l’incident no es va fer “amb la promptitud exigida”, en el termini de 24 hores, d’acord amb la normativa vigent. De moment no s’ha pogut concloure si la dosi llegida pel dosímetre del primer treballador ha de ser assignada com a rebuda efectivament per l’operari, com sí s’ha pogut certificar en el segon cas.

També s’ha acordat fer un examen de dosimetria a l’ajudant que que treballava amb l’operari en el segon cas.

El CSN espera l’informe que ha de presentar la instal·lació junt al Pla d’Acció de millora de les “deficiències” detectades en el funcionament de la planta i l’anàlisi final de l’incident. Quan tingui totes les dades el regulador nuclear elaborarà una “proposta d’expedient sancionador”.