Bons resultats en el nombre d’altes al Cens Municipal d’Animals de Companyia

S'incrementa fins a un 150% el nombre d'animals de companyia censats a l'Ajuntament de Torredembarra

Aquest mes de febrer es posava en marxa un programa d’ocupació basat en el foment del civisme i la neteja viària gestionat per les regidories de Sostenibilitat i Via Pública i Manteniment. En aquest temps, les agents cíviques contractades en aquest programa han dut a terme campanyes a peu de carrer sobre civisme i convivència ciutadana, especialment relacionades amb la tinença responsable d’animals de companyia. L’Ajuntament ja disposa de les primeres dades sobre la repercussió d’aquesta campanya i són altament significatives: s’ha incrementat en un 150 % el nombre d’altes al Cens Municipal d’Animals de Companyia (passant de 20 a 50 el nombre d’inscripcions realitzades en un mes i mig en el mateix període de l’any anterior).

Les dades també indiquen que dels 2.459 animals de companyia xipats a Torredembarra -segons dades de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya-, només estan censats a l’Ajuntament 733. De fet, les agents cíviques han detectat que moltes persones pensaven que xipar els animals era suficient i desconeixien que calia censar-los a l’Ajuntament. En aquest sentit, de 877 propietaris d’animals de companyia amb qui han contactat aquestes primeres setmanes de campanya, un 49,5 % tenien censats els animals enfront del 50,5 % que no, mentre que un 86,3% sí que tenia els animals xipats enfront del 13,7 % que no ho havia fet. Una altra dada destacada és que han detectat que dels 22 propietaris de gossos potencialment perillosos que han atès les agents, un 54,5 % dels propietaris no disposaven de llicència.
Després d’aquestes primeres setmanes de campanya per part de les agents cíviques, la Policia Local, en coordinació amb la Regidoria de Sostenibilitat, ha posat en marxa la seva pròpia campanya de control basada en el seguiment del compliment de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana i de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals.
La voluntat de l’Ajuntament és prioritzar les campanyes de conscienciació i que la denúncia i sanció als infractors sigui l’últim recurs. De fet, amb la campanya a peu de carrer que duen a terme les agents cíviques, es lliuren uns tríptics informatius relatius a les bones pràctiques amb els animals de companyia relatives a les obligacions i deures, al cens i a la llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. En aquests, s’informa també de les conductes sancionables com ara tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència o abandonar-los, amb sancions que poden anar dels 2.404,06 € als 15.025,30 €, o portar un animal domèstic per la via pública sense identificar i censar que pot comportar una sanció de 60 a 300 €.