Nou pas en el pla de modernització de l’Ajuntament i de reestructuració de l’equip directiu

La plaça de gerent-coordinador d'Organització i Serveis Interns l’ocuparà Xavier Santcliment Casadejús, després de guanyar el procés de selecció obert el passat mes d’agost

0
557

El Govern de Reus ha fet un pas més en la implantació del pla de modernització de l’administració local i de reestructuració de l’equip directiu de l’Ajuntament amb l’aprovació, aquest dilluns 30 d’octubre, a través del Ple de la corporació municipal, de la contractació de gerent–coordinador d’Organització i Serveis Interns i de la designació de la directora-gerent de l’Institut Municipal Reus Cultura.

La plaça de gerent-coordinador d’Organització i Serveis Interns l’ocuparà Xavier Santcliment Casadejús, després de guanyar el procés de selecció obert el passat mes d’agost. Ocuparà el lloc de treball en la modalitat de personal directiu, amb la condició de personal laboral, sotmès a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció, amb dependència jeràrquica del Gerent de Serveis Generals i funcional d’aquest, de l’Alcaldia, els tinents d’alcalde i els regidors delegats d’Àrea.

Les seves funcions són les de desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions adoptades pels òrgans de govern i la planificació i coordinació d’activitats, avaluació i proposta d’innovació i millora en matèria de recursos humans, STIT, contractació i compres, logística, padró, oficina d’atenció al ciutadà, arxius administratius i responsabilitat patrimonial

El lloc de treball es va crear el passat mes d’abril per acord del Ple de l’Ajuntament, fruit de la reestructuració de la relació de llocs de treball del personal directiu, amb l’amortització del lloc de treball de gerent-coordinador de Serveis Econòmics.

Amb aquesta contractació, el Govern de Reus completa la provisió dels llocs de treball del personal directiu de l’Ajuntament integrada per les gerències de d’Organització i Serveis Interns, de Serveis Territorials i de Serveis a les Persones; les tres amb dependència jeràrquica de la gerència de Serveis Generals.

Directora-gerent de l’Institut Municipal Reus Cultura
El ple de l’Ajuntament també ha aprovat aquest dilluns 30 d’octubre designar a Pilar Puig Sabanés com a directora-gerent de l’Institut Municipal Reus Cultura. L’acord es traslladarà a l’organisme autònoma municipal, encarregat de la contractació.

La contractació de la directora-gerent completa la transformació de dels organismes autònoms municipals vinculats a l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, amb la fusió de l’Institut Municipal d’Acció Cultural i l’Institut Municipal de Museus de Reus en ún únic òrgan, l’Institut Municipal Reus Cultura.

Aquesta reestructuració, aprovada pel ple de l’Ajuntament el passat mes de desembre, va suposar la unificació de la direcció estratègica, la racionalització dels recursos, la modernització de l’estructura de gestió, la polivalència dels equips de treball i la millora de l’eficiència pressupostària.

Sota la direcció estratègica creada amb el nou organisme, s’ha definit una coordinació de l’àmbit de Festes i Festivals, i una coordinació de l’àmbit de Museus i una coordinació de l’àmbit administratiu.

El redisseny de l’àrea de Cultura no ha afectat les actuals estructures de la regidoria de Cultura, la xarxa de Biblioteques Municipals, el Consorci del Teatre Bartrina i el Consorci del Teatre Fortuny

L’àmbit de la cultura i el de la promoció de ciutat són dos dels eixos de treball estratègics del govern municipal. En el cas de l’àmbit de promoció l’Ajuntament va reordenar-ne les tasques amb la creació de l’Agència de Promoció en un procés amb objectius i característiques semblants.

FER UN COMENTARI