Més de 2.300 alumnes rebran subvenció per menjador escolar el curs 2018-2019

0
830

Més de 2.300 alumnes es beneficiaran aquest curs 2018-2019 dels ajuts al menjador escolar que gestiona la Regidoria de Benestar Social, 206 més que l’any passat. En concret, del total de 3.347 sol·licituds rebudes, l’Ajuntament de Reus ha resolt fins ara 2.307 de manera favorable i han estat denegades 678. En queden pendents de resoldre, per requeriments de documentació complementària o altres motius, 362. L’any passat, a l’inici de c urs, les sol·licituds rebudes van ser 3.026 i 2.101 van ser aprovades. Així doncs, com a novetat, cal destacar que aquest curs escolar començarà amb 206 alumnes més receptors de l’ajut del menjador que el curs passat.

La resolució de les subvencions a dia 3 de setembre ha estat la següent:

Subvencions concedides: 2.307 (69%)
Subvencions denegades: 678 (20%)
Subvencions pendents de resolució: 362 (11%)
Total subvencions sol·licitades: 3.347 (100%)
També cal destacar que 1.336 alumnes, que representen el 40% del total, no van sol·licitar la subvenció el curs passat, dels quals 276 són de P3. D’aquestes noves sol·licituds, 804 rebran l’ajut, 339 han estat denegades i 193 estan pendents de resoldre a data de 3 de setembre. Una tendència que ja es va detectar el curs passat.

La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, ha destacat que “l’Ajuntament de Reus és un dels que més diners destina a aquests ajuts”. La convocatòria del curs 2018-2019 preveu una dotació d’uns 2.000.000 d’euros entre l’Ajuntament i la Generalitat, sent la participació de la Generalitat del 69%. Tot i aquesta previsió, el més probable és que els diners destinats reals siguin uns 1.800.000 euros, una xifra lleugerament més elevada que el curs passat, en què el pressupost va ser de quasi 1.725.000 d’euros.

Les subvencions
La Generalitat concedeix 120 subvencions del 100% de preu màxim subvencionable (6,20 euros) i 2.074 del 50% (3,10 euros). Dels ajuts parcials que concedeix la Generalitat, el 69% també reben algun complement per part de l’Ajuntament. A més, un 5% reben ajut exclusivament de l’Ajuntament de Reus.

FER UN COMENTARI