Aprovació definitiva del pressupost municipal de 2019

L’Ajuntament es dota d’un pressupost per a 2019 de 109.271.508,06 euros i d’un pla d’inversions de 4,3 milions d’euros

0
139
Imatge de l'Ajuntament de Reus. Foto: Arxiu.

El ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres 20 de setembre definitivament el pressupost general de l’exercici 2019 i els seus annexes, tal i com es van redactar en la seva proposta inicial, després de desestimar íntegrament la totalitat de la reclamació presentada contra el Pressupost General 2019 i els seus annexes.

D’aquesta manera, l’Ajuntament es dota d’un pressupost per a 2019 de 109.271.508,06 euros i d’un pla d’inversions de 4,3 milions d’euros. El plenari ha aprovat els comptes consolidats del consistori, els organismes autònoms i les empreses municipals, que sumen 344.805.948,57 euros; i un Pla d’Inversions de tot el Grup Ajuntament de 240.721.803 euros.

  • Pressupost Ajuntament de Reus: 109.271.508,06 euros
  • Pressupost Organismes autònoms: 7.282.575,10 euros
  • Pressupost empreses municipals: 236.376.699 euros
  • Pressupost consolidat: 344.805.948,57 euros

El Pressupost de l’Ajuntament 2019 aprovat és, bàsicament, una adaptació de les despeses a la previsió d’increment dels ingressos. Increment provinent, principalment de dues vies:

  • Augment dels ingressos per la via d’impostos i taxes vinculades al major dinamisme econòmic que està experimentant la ciutat. Són 1,5 milions d’euros, provinents de més llicències d’activitat, plusvàlues, Impostos de construccions i Obres, etc…
  • Estalvis de la despesa financera, generats amb la bona gestió de l’endeutament i la reducció dels tipus d’interès. Estalvis fixats en uns 400.000 euros.

L’adaptació de les despeses es poden resumir en tres grans blocs:

  • 300.000 euros a Recursos Humans, destinats al funcionament ordinari de l’administració i l’adequació dels organigrames.
  • 750.000 euros destinats a l’adequació de contractes de serveis com la reposició de vehicles del servei de neteja; els serveis de manteniment i de neteja de les escoles; l’increment de costos de les comunicacions postals de l’Ajuntament; o l’adequació del manteniment de les zones verdes de la ciutat.
  • 850.000 euros de transferències corrents, destinats al finançament de la nova flota d’autobusos de Reus Transport, a finançar l’increment de la subvenció per als usos de les instal·lacions esportives; o a transferències a l’Institut Municipals Reus Cultura, Reus Promoció o el Consorci del Teatre Fortuny, entre altres.

FER UN COMENTARI