Es reformarà i ampliarà l’Escola Municipal de Música de l’Hospitalet de l’Infant

Aquest projecte té com a objectiu adequar les instal·lacions de l'Escola a les necessitats actuals del centre

0
929

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat inicialment el projecte bàsic i d’execució de la reforma i ampliació de l’Escola Municipal de Música, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals (PSC, PDeCAT, ERC, PP i FiC). Aquest projecte té com a objectiu adequar les instal·lacions de l’Escola, situades al carrer Alamanda de l’Hospitalet de l’Infant, a les necessitats actuals del centre. Amb aquesta finalitat, es preveu reformar l’edificació existent per millorar les seves prestacions d’aïllament tèrmic i acústic, de seguretat i de salubritat i ampliar-la perquè pugui albergar l’augment d’alumnes que té any rere any.

Actualment, l’Escola Municipal de Música disposa d’un edifici principal d’uns 388,24 m 2 de superfície construïda i planta baixa; i d’uns mòduls prefabricats d’uns 153,76 m 2 de superfície construïda i també de planta baixa. L’activitat de l’escola es desenvolupa en tots dos edificis, que no tenen connexió entre ells.

L’edifici principal va ser construït als anys 70 i posteriorment ha estat objecte d’una ampliació i diverses reformes. No obstant això, els paraments de les façanes presenten desperfectes que s’han de reparar, les fusteries són massa senzilles i no tenen les capacitats acústiques i tèrmiques necessàries per a l’ús i no es disposa de cap sistema de calefacció centralitzat per la qual cosa les condicions climàtiques de l’interior tampoc són adequades per a l’ús. Per aquest motiu se’n proposa la reforma.

Els mòduls prefabricats es van instal·lar al solar als anys 90 però a causa de la seva antiguitat i l’ús es troben en força mal estat, sobretot els paviments i les fusteries. Així, pel seu estat i per la mala funcionalitat i connexió amb l’edifici principal se’n proposa el seu enderroc i substitució. A l’espai que ocupen actualment els mòduls prefabricats i les soleres, se situarà l’ampliació: una nova construcció annexa a l’est de l’edificació, de 273,44 m 2 de superfície construïda, per situar-hi 5 aules de música i dues cambres higièniques.

Així, a la pràctica, després de les obres, l’Escola de Música tindrà diversos espais comunitaris: vestíbul, sala d’administració i professors, una nova sala polivalent (per espera, biblioteca i informàtica), 4 cambres higièniques (dues més de les que hi ha ara), una sala d’instal·lacions, un magatzem de neteja i 13 aules destinades a la pràctica musical i instrumental (tres més de les que hi ha en l’actualitat). El projecte, redactat per l’arquitecta Susanna Margalef, que té un pressupost de 374.000 euros (IVA inclòs), preveu també l’adequació de l’espai lliure de parcel·la (nous jocs infantils, nova pavimentació, delimitació amb noves tanques de l’espai lliure, etc.).

FER UN COMENTARI