Vilafranca planta vegetació a la riera de l’Adoberia

El passat diumenge 13 de febrer l’ADF La Carrerada i la comunitat educativa de l’Institut Nou de Vilafranca van estar plantant àlbers del viver de Forestal Catalana i alzines que l’ADF ha fet créixer a l’Escola del Foc-Viver de Cal Gallina, a la zona de la riera de l’Adoberia.

Durant la passada tardor, es van fer treballs d’eliminació de canya americana a la riera de l’Adoberia, en el tram comprès entre l’avinguda de Barcelona i la carretera N340. Es va desbrossar una superfície de més de 1.300 m2 de canya, i es van excavar i triturar els rizomes per evitar que la canya torni a rebrotar. Per realitzar aquests treballs, es va comptar amb l’aportació econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua, que ha finançat el cost de l’actuació a través del programa de Manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans.

El bosc de ribera, amb arbres com el freixe, l’àlber o el salze, i arbustos com el saüc o l’esbarzer, aporta molts beneficis: és refugi de biodiversitat, filtra la contaminació de l’aigua i redueix l’efecte de les riuades. Però a casa nostra, en molts trams, les ribes de les rieres estan colonitzades per canya americana, una espècie invasora perjudicial, perquè no deixa que es desenvolupi el bosc de ribera, obtura les rieres i és fàcilment inflamable.

Un cop retirada la canya, es van fer plantacions de vegetació autòctona de ribera (verns, àlbers, salzes…), tant a través dels Plans d’Ocupació d’Entorns de l’Ajuntament de Vilafranca, com a través d’entitats i instituts que col·laboren en el projecte.

El proper divendres 18 de febrer serà el torn de l’IES Vilafranca 2 que farà tasques de plantació d’arbrat autòcton a la mateixa riera de l’Adoberia.