L’ajuntament es gastarà gairebé 2 milions d’euros en l’arranjament de les voreres de Segur de Calafell

L'ajuntament té previst fer front a part d'aquesta despesa amb el romanent de més de 5 milions d'euros de l'exercici anterior.

L’Ajuntament de Calafell tirarà endavant un pla de voreres del nucli de Segur, que representarà una inversió d’1,95 milions d’euros. El projecte preveu 304 actuacions de reparació, reconstrucció o fins i tot nova construcció, que es realitzaran especialment a la part alta i central del nucli, en la franja que va, a grans trets, des de la carretera fins a l’autopista, on hi ha un nivell de desperfectes i una precarietat de manteniment històrics.

El ple municipal d’aquest 4 de setembre ha aprovat el finançament d’aquesta inversió, que es farà amb part del romanent que li va quedar a l’Ajuntament de l’any 2016, que va ser de 5,72 milions d’euros.

Segons comenta el regidor d’urbanisme Miguel Ángel Perín: “No és que a altres nuclis no hi hagi problemes de voreres, però en tenen menys i ja es van resolent. A Segur hi ha una concentració tal de desperfectes que requereix d’una actuació urgent”.