Finalment s’asfaltarà el camí d’accés a Pineda de Santa Cristina a La Bisbal del Penedès

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció a l’Ajuntament per poder tirar endavant l’arranjament del camí

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de La Bisbal una subvenció dins de la convocatòria d’inversions en camins 2018/2020.

Es tracta d’una subvenció que va demanar la Regidoria de Medi Ambient amb la finalitat d’arreglar el camí municipal d’accés a Pineda de Santa Cristina, és a dir, el camí que dóna accés al carrer Vall d’Aran de la urbanització. Tot i que des de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya es va asfaltar una part del carrer, va quedar una zona sense asfaltat i l’Ajuntament de La Bisbal vol acabar aquest tram, ja que forma part de la xarxa municipal de camins del municipi i té un ús freqüent de vehicles. De fet es tracta del tram que uneix la urbanització amb l’antiga carretera del Vendrell a Valls.

L’import de la subvenció que va demanar l’Ajuntament ascendia a 34.306,37€ i l’import concedit finalment ha estat de 32.591,05€. L’arranjament del camí municipal d’accés a Pineda de Santa Cristina es farà durant l’any 2018.