En marxa les obres de l’enllumenat al sector Oest de la Platja de Calafell

La renovació de l’enllumenat públic s’autofinançarà amb l’estalvi econòmic que representa la implantació de tecnologia led

Imatge de les obres de millora de la il·luminació a la platja de Calafell. (Cedida)

Aquesta setmana han començat les obres de renovació de l’enllumenat públic al sector Oest del nucli de la Platja de #Calafell. En aquesta zona ja es van substituir els antics punts de llum per uns altres amb tecnologia led, però també calia renovar els cablejats i les conduccions subterrànies, així com alguns bàculs. És l’obra que es farà fins a finals del mes d’octubre.

També s’aprofita per millorar la il·luminació d’alguns punts, com la plaça Alcalde Romeu, on hi ha una problemàtica d’inseguretat que inquieta el veïnat. Una altra acció inclosa en els treballs és que s’instal·larà una segona conducció subterrània a banda de la principal, perquè si en el futur cal estendre més cablejat no calgui tornar a obrir el carrer.

Aquesta actuació forma part d’un paquet d’inversió a l’enllumenat, per un import de 1.441.992,80 euros, que ha inclòs les obres al sector est de la Platja (entre el carrer Àngel Guimerà i l’Estany), Calafell Residencial, Valldemar i diferents sectors de muntanya de Segur. S’han substituït 1.200 punts de llum i bona part de la xarxa, atesa la seva obsolescència.

Les obres es fan per sectors, calculats per començar-los i tancar-los en una setmana. A aquests trams estarà prohibit aparcar. Pot produir-se algun tall de circulació, per moviment de maquinària o aprovisionament de material, però serà puntual. Aquesta primera setmana, es treballa al carrer Rafael Casanova , entre Sant Pere i Igualada.

La renovació de l’enllumenat públic s’autofinançarà amb l’estalvi econòmic que representa la implantació de tecnologia led. L’Ajuntament estalviarà prop de mig milió d’euros anuals. Calafell té uns 9.000 punts de llum als carrers i la major part quedarà canviat en tot aquest procés.