Mesures de xoc per aturar la proliferació d’insectes i rates a alguns indrets de Calafell

L’Ajuntament prepara, a més, un pla a mig termini de lluita global contra les plagues

Imatge del passeig marítim de Segur de Calafell. Foto: Aj. Calafell

L’Ajuntament de Calafell aplicarà mesures de xoc per pal·liar la proliferació d’insectes, com les paneroles, a diferents indrets del municipi. També es combatrà la presència de rates. Com a accions més immediates, es faran neteges del clavegueram i també dels contenidors de residus. A més, es prega a tothom la màxima responsabilitat a l’hora de treure la brossa i, a la vegada, fer servir els serveis de recollida gratuïta de determinats residus, ja que l’incivisme, unit a les elevades temperatures, facilita l’aparició de tota mena de plagues.

Recordem que a la Línia Verda, tant des de l’ordinador com des del mòbil, es pot concertar la recollida de mobles i estris vells i de restes de poda i restes de construcció. Es pot fer la petició en qualsevol moment. També hi ha un telèfon gratuït, el 900 460 367, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. En gestionar la recollida, us indicaran com procedir.

A mig termini, l’Ajuntament prepara un pla de lluita contra les plagues que inclourà accions a diversos nivells. D’una banda, s’intensificaran els treballs de neteja en general i de desinsectació i desratització del susbòl i de punts crítics. I de l’altra, es prendran mesures de control biològic de plagues. És a dir, seran mesures que s’adaptaran al cicle vital de cada espècie, ja que en alguns casos els tractaments són eficaços en la fase d’ou o larva, però en altres casos només eliminen els individus adults.

Aprofitem per informar que els ciutadans poden prendre algunes mesures molt senzilles per prevenir l’entrada de plagues a casa seva. En general, paneroles o rates hi entren des de fora, però un cop dins es troben bones condicions per multiplicar-se. Una mesura molt aconsellable és protegir o segellar obertures i orificis. També protegir els aliments no envasats i mantenir l’habitatge el més net possible, amb una especial cura de racons i llocs fora de la vista (per exemple, la part posterior dels mobles).