L’operació de cataractes de Venancio Sebares es farà dins dels terminis de garantia del Servei Català de la Salut

L’hospital del Vendrell l’intervindrà el 17 d’octubre, tres mesos després de confirmar-se la patologia

Imatge de l'entrada de l'Hospital del Vendrell. (Foto: Lluís Tamayo)

Ni negligència mèdica ni administrativa. L’operació de Venancio Sebares, veí del Vendrell que ha perdut la visió per unes cataractes, serà operat el pròxim 17 d’octubre a l’Hospital del Vendrell, és a dir, tres mesos i 22 dies després de la seva visita a l’òptic del 25 de juny on es va determinar que era convenient operar-lo. La intervenció de Venacio Sebares, doncs, es realitzarà molt abans que expiri el temps de garantia establert pel Servei Català de la Salut en les operacions de cataractes, que està fixat en sis mesos (180 dies).
Les queixes de Venancio Sebares i la seva família fetes públiques aquesta setmana a La Ciutat del Penedès xoquen amb els terminis de resolució del seu cas.
Segons consta en els informes de l’hospital vendrellenc, Venancio va ser visitat per primera vegada l’estiu de 2018. En aquell moment l’òptic del centre assistencial va determinar que el pacient començava a perdre visió per l’inici d’unes cataractes, però que encara era massa aviat per ser internvingut. En aquell moment es va determinar una pérdua de visibilitat del 20% i es va recomanar a Vecancio que tornés al cap d’un any per veure com evolucionava la patologia.
Un any després, el 26 de juny de 2019, el veí del Vendrell va tornar a visitar-se al centre hospitalari. Es va confirmar l’evolució de la malaltia i es va determinar una pérdua de visió del 80%. El servei va informar llavors sí favorablement a la intervenció quirúrgica i va passar el cas a l’equip d’oftalmologia de l’Hospital per fixar el moment adequat per a la intervenció.
El 5 de setembre en Venancio es visita a l’oftalmòleg, que confirma la idoneïtat de la intervenció i el posa en llista d’espera per ser internvingut. L’operació està fixada per al 17 d’octubre. Per tant, en Venancio, malgrat les seves queixes provocades per la lògica incomoditat d’haver-se quedat sense visió, serà operat dins d’uns terminis òptims sobretot quan estem parlant del sistema sanitari públic. De fet haurà estat oficialment en llista d’espera un total de 43 dies.

Des de l’Hospital del Vendrell es recorda que l’operació de cataractes és més segura i té més garanties com més avançada està la malaltia i que precisament per això, i sobretot en pacients d’edat avançada, es recomana operar quan la cataracta ja està consolidada. En el cas d’aquest veí del Vendrell, segons l’hospital, s’ha actuat amb els criteris mèdics i els terminis adequats. Així mateix l’hospital del Vendrell, lamenta aquest tipus d’informacions, que sense ser contrastades amb ningú, ocupen titulars i no fan cap be a la sanitat catalana i als seus professionals.