L’Ajuntament de Cunit posa en marxa el 15 d’abril el servei ‘REUTILITZA’ per a recuperar objectes en bon estat

Per accedir al nou servei, que té objectius de caire social, ambiental i econòmic, caldrà tenir la targeta de la Deixalleria

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cunit posarà en marxa el servei ‘Reutilitza’. Es tracta d’una iniciativa que pretén recuperar objectes en bon estat de conservació i funcionament que s’han dut a la Deixalleria Municipal pels propis usuaris o recollits a través del servei de recollida porta a porta de mobles. D’aquesta manera, “es vol donar una segona vida, tot trobant un altre usuari que el pugui reutilitzar“, segons ha destacat el regidor de Medi Ambient, Toni Martinez.

El nou servei ‘Reutilitza’ s’ubicarà a la Deixalleria Municipal, situada al carrer Montserrat Roig, 4. ( dissabtes de 09h a 11h)  Es comprovarà l’estat de l’objecte lliurat a la Deixalleria i els usuaris podran triar i endur-se els objectes que vulguin reutilitzar.

Els objectius del nou servei són de caire ambiental, social i econòmic. La regidoria explica que amb ‘Reutilitza’ s’allargarà la vida dels objectes que encara poden ser útils, i s’evita que esdevinguin residus, aconseguint una prevenció real del residu.

A més, la reutilització suposa reduccions en el consum de matèries primeres i energia i, per tant, estalvis rellevants de les emissions de gasos a l’atmosfera. Amb aquest servei també es disminueix el cost del transport i tractament de residus en les plantes especialitzades.

Per tal de poder accedir a aquest servei, totes les persones hauran de disposar de la targeta de la Deixalleria. Aquest tràmit es pot realitzar a l’OAC.

La persona beneficiària signarà un conforme es compromet a fer bon ús de l’objecte i a no revendre’l. La Regidoria informarà que en cas de detectar l’incompliment d’aquestes condicions la persona beneficiària restarà fora de posteriors cessions.