L’Ajuntament de l’Arboç i l’Obra social de La Caixa renoven el conveni d’ajuts d’urgència social

Aquests ajuts representen un important suport econòmic per als Serveis Socials Bàsics de l’Arboç

Imatge durant la signatura d'aquest conveni. (Cedida)

L’Ajuntament de l’Arboç i l’Obra Social de La Caixa van signar el passat divendres 11 d’octubre un conveni de col.laboració segons el qual, La Caixa fa una donació de 3.500€ als Serveis Socials Bàsics de l’Arboç per a pal·liar situacions de necessitat a les famílies de la Vila. Algunes necessitats incloses són: ajuts als llibres de text per a famílies desfavorides, ajuts per a sufragar les despeses de subministres bàsics (aigua, llum i gas) per a famílies que no disposen de recursos suficients per afrontar-les, ajuts al banc d’aliments, o al Centre Obert.

La finalitat d’aquests ajuts és l’atenció i pal.liament de determinades situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, en què es poden trobar les famílies que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.

Aquest conveni que s’ha renovat amb l’Obra Social de la Caixa representa un important suport econòmic per als Serveis Socials Bàsics de la nostra vila.