L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha concedit la subvenció per a nous autònoms a tres bisbalencs

Aquests ajuts estan pensats per a aquelles persones procedents de l’atur que hagin iniciat una activitat econòmica com a autònom o s’hagin incorporat a una activitat econòmica, preexistent o de nova creació

Imatge de la Bisbal del Penedès. (Cedida)

La Junta de Govern Local ha aprovat, aquest dilluns 22 de juliol de 2019, la concessió de la subvenció per a persones desocupades que s’han establert com a autònomes, durant el 2018, a tres bisbalencs. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès comptava, al pressupost de 2018, amb una partida pressupostària de 15.000€ per a aquestes subvencions i s’han aprovat les sol·licituds de tres beneficiaris que rebran els imports de 2.800€, 2.800€ i 629,29€. Val a dir que, en aquesta nova convocatòria, havien presentat sol·licitud un total de sis bisbalencs però tres de les sol·licituds han estat desestimades perquè no es complien la totalitat dels requisits necessaris per obtenir aquest ajut.

Les subvencions per a nous autònoms estan pensades per a aquelles persones procedents de l’atur, que estiguin empadronades a la Bisbal del Penedès i que hagin iniciat una activitat econòmica com a autònom/a o que s’hagin incorporat a una activitat econòmica, preexistent o de nova creació, com a socis d’una societat civil o mercantil, que els obliga a estar donats d’alta al règim d’autònoms. L’import màxim que es concedeix a cada persona és de 2.800€. La Regidoria d’Ocupació, amb aquesta convocatòria, subvenciona: els pagaments de les quotes d’autònoms del primer any; les despeses de tributs i preus públics locals, autonòmics i estatals relacionats amb l’inici de l’activitat i el primer establiment; els informes tècnics obligatoris per a la legalització de la nova activitat; les despeses de gestoria/assessoria per a la posada en marxa de la nova activitat i les despeses d’arrendament del primer any dels locals destinats a realitzar l’activitat.