La Fundació Santa Teresa forma persones per treballar en la neteja d’instal·lacions i equipaments

El programa Incorpora de “la Caixa” promou la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social

10  persones en risc o situació d’exclusió de la comarca del Baix Penedès assisteixen al curs de neteja d’instal·lacions i equipaments de la Fundació Santa Teresa, impulsat pel programa Incorpora de ”la Caixa”.

El curs de neteja d’instal·lacions i equipaments té per objectiu formar a les persones en recerca de feina per tal de poder realitzar  la  neteja  d’instal·lacions  mitjançant  la  utilització  dels productes,  materials  i  maquinària  més  adequats  a  cada  superfície, respectant les normatives vigents de seguretat laboral i de protecció mediambiental.

El curs consta de 120 hores de formació transversal i 90 de formació tècnica, que s’estan duent a la població de Calafell. Les sessions de formació transversal i tècnica finalitzaran amb 90 hores de pràctiques no laborals.

Per a la realització del curs, la Fundació Santa Teresa compta amb l’impuls del programa Incorpora de “la Caixa” i la col·laboració de varies empreses del sector de la neteja i l’hostaleria que formen part de la xarxa d’empreses socialment responsable del Baix Penedès. Els alumnes del curs realitzaran les pràctiques no laborals en els serveis que porten a terme aquestes empreses i, posteriorment, entraran a formar part de la seva borsa de treball per tal de poder arribar a la seva inserció laboral.

La Fundació Privada Santa Teresa

La Fundació Santa Teresa és una entitat que té com a missió la integració social i laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, dins d’un marc organitzatiu de sostenibilitat, normalitat i eficiència, per aconseguir la seva felicitat i la de les seves famílies. L’objectiu és millorar l’ autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint-les els suports que cadascuna necessita, per tal que disposin de les mateixes oportunitats que la resta de la ciutadania.

El Programa Incorpora de “la Caixa”

El programa Incorpora de “la Caixa” enforteix les competències personals i laborals i millora l’ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat, gràcies a cursos i pràctiques no laborals adaptades a les necessitats del teixit empresarial de cada província. El programa s’adreça especialment a persones amb discapacitat, aturats de llarga durada, joves amb dificultats per accedir a una ocupació, exreclusos, víctimes de violència masclista i immigrants, entre altres col·lectius en situació de vulnerabilitat.