La Bisbal del Penedès disposarà de càmeres de videovigilància als accessos de tots els nuclis del municipi

L’equip de govern ha aprovat un conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat per tirar endavant un projecte pilot en matèria de videovigilància per garantir la seguretat ciutadana

Imatge de l'entrada del Priorat de la Bisbal. Foto: Aj. la Bisbal

La Junta de Govern ha aprovat, aquest dilluns 11 de novembre, un conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a l’execució d’un projecte pilot en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Així, durant l’any 2020 s’iniciarà la instal·lació d’un sistema de videovigilància, amb càmeres lectores de matrícules a les entrades i sortides de tots els nuclis del municipi, amb l’objectiu de contribuir a millorar la seguretat ciutadana i assegurar la convivència ciutadana i la utilització pacífica de les vies i espais públics.

L’Ajuntament té previst incloure una partida, corresponent a l’adquisició dels dispositius de videovigilància fixos en el pressupost de l’any 2020. Es tracta d’una inversió elevada i, per aquest motiu, l’alcaldessa de la vila, Agnès Ferré, ha volgut aclarir que “per l’import de la inversió, la instal·lació es farà per fases”. El projecte pilot tindrà un període de prova d’un any, abans de procedir a donar l’experiència com a definitiva. Durant aquest període inicial es corregiran possibles disfuncions, es plantejaran opcions de millora i es definiran, amb més exactitud, les corresponsabilitats econòmiques de les administracions intervinents en el desenvolupament definitiu del projecte. Per tot plegat, es constituirà la Comissió d’Avaluació i Seguiment que, per part de l’Ajuntament, estarà representada per l’alcaldessa Agnès Ferré i el regidor de Seguretat Ciutadana, Félix Villazán.

Segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Félix Villazán, “aquest és un gran pas endavant per a la tranquil·litat dels bisbalencs i per prevenir i pal·liar tant infraccions en la seguretat pública com conductes que produeixin danys a les persones o els béns”. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “aquest sistema de videovigilància contribuirà a millorar la seguretat ciutadana i la convivència però també servirà perquè els Mossos d’Esquadra puguin investigar possibles infraccions civils o penals i, en casos que es produeixin alteracions i desordres greus de la seguretat ciutadana, es podran fer servir les imatges obtingudes com a prova”. Ferré ha explicat que “ja fa mesos que fem reunions i treballem en l’elaboració del conveni a fi i efecte de poder formar part d’aquest projecte pilot però, fins que no hem tingut la fibra òptica operativa a tot el municipi, no l’hem pogut tirar endavant, ja que aquest era un requeriment necessari per poder transmetre les dades al servidor de la Direcció General de la Policia”. Quant a les dades obtingudes, la batllessa bisbalenca ha explicat que “sempre es respectarà la intimitat dels ciutadans”.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no tindrà accés directe a les imatges, sinó que, aquestes, seran gestionades directament des de Mossos d’Esquadra i el titular de les dades que s’obtinguin mitjançant els dispositius serà la Direcció General de Policia.