El pont d’accés a Santa Oliva quedarà tallat per obres d’acondicionament

Aquest tall estarà comprès entre els dies 28 de gener i 11 de març de 2019 (ambdós inclosos) i s'han habilitat diversos accessos alternatius

En relació al projecte de les obres de condicionament de l’accés a Santa Oliva que està executant la Diputació de Tarragona, carretera TV-2128, la Diputació de Tarragona ha informat que  el tall del pont d’accés al nucli urbà de Santa Oliva es realitzarà pel període comprès entre els dies 28 de gener i 11 de març de 2019 (ambdós inclosos).

El Servei d’Assistència al Territori de la Diputació, després d’analitzar i estudiar diverses alternatives i d’acord amb l’Ajuntament i diversos organismes afectats, informa que la solució adoptada com alternativa de pas durant el tall de 6 setmanes previstes necessari per a l’execució del pont és l’acondicionament del camí de Bellvei a Santa Oliva.

Així mateix, comuniquen les alternatives de pas dels diversos serveis:

  • Ambulàncies i altres serveis d’emergències com bombers: l’itinerari alternatiu es farà pel desviament oficial del camí de Bellvei.
  • Servei de transport escolar de primària i secundària obligatòria: Es va acordar amb el Consell Comarcal que l’itinerari alternatiu es farà pel desviament oficial del camí de Bellvei. S’adjunten els horaris.
  • Servei de transport de viatgers interurbà: S’ha acordat amb Transports de la Generalitat que per tal de garantir el servei de transport interurbà de viatgers es contractarà un microbús que connectarà la parada de Santa Oliva amb la parada de l’Hospital del Vendrell i l’estació d’autobusos a través del camí de Bellvei a Santa Oliva. Quan l’itinerari sigui en el sentit Santa Oliva-El Vendrell, el microbús arribarà a l’hospital i a l’estació d’autobusos del Vendrell. S’adjunten els horaris.
  • Trànsit rodat de la població en general: L’itinerari alternatiu oficial és pel camí de Bellvei a Santa Oliva. S’ha habilitat un accés alternatiu pel camí de l’antiga Stachys, només per turismes.

Aquestes són les mesures més adequades que la Diputació posa a disposició per tal de minimitzar l’afectació en el veïnat.