Conflicte laboral entre l’ajuntament del Vendrell i els seus treballadors

Els representants dels treballadors van acudir el passat mes de desembre de l'any 2016 a Inspecció de Treball de Tarragona denunciant una sèrie de deficiències

Els representants dels treballadors de l’ajuntament del Vendrell i de la Residència d’Avis la Muntanyeta, van acudir el passat mes de desembre de l’any 2016 a Inspecció de Treball de Tarragona denunciant una sèrie de deficiències que es recullen en els articles 20 del conveni col·lectiu i en l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors.

Després que les dues parts exposessin les seves postures, aportant la documentació demandada el passat dia 12 de maig, Inspecció de Treball va donar la raó als treballadors obrint un procediment sancionador a l’ajuntament per vulnerar l’article 20 del conveni col·lectiu i per l’article 64 de l’ Estatut dels treballadors que fa referència a l’obligació d’informar els representants dels treballadors trimestralment sobre la situació econòmica de l’empresa i l’evolució recent i probable de les seves activitats.

Camil·la Barnadas, regidora de règim intern de l’ajuntament del Vendrell, ha indicat que “aquest expedient sancionador es va a remetre als serveis jurídics o econòmics de l’ajuntament per tractar l’assumpte”. També ha explicat que “a partir del que decideixin aquests organismes decidirem el que hem de fer”. Pel que fa a la manca d’informació ha dit en declaracions que “de fet el propi portal de transparència conté la informació sobre el funcionament intern de l’ajuntament. És una informació pública. Per tant, té accés tant el comitè com qualsevol ciutadà, de l’estat de l’economia municipal “.