Calafell demana a Costes finançament per a la regeneració natural de les platges

Aquesta iniciativa servirà per a retenir sorra i compensar els efectes dels temporals, però també enriquirà la diversitat biològica, en flora i fauna, de la franja litoral

L’Ajuntament de Calafell ha demanat una aportació econòmica a Costes de l’Estat per a tirar endavant el projecte de regeneració natural de les platges del municipi. Aquesta iniciativa servirà per a retenir sorra i compensar els efectes dels temporals, però també enriquirà la diversitat biològica, en flora i fauna, de la franja litoral.

El projecte té un cost de 130.000 euros i consisteix a afavorir l’aparició de petites dunes, on s’acumuli sorra de forma natural. De fet, com ja passava abans, amb els antics madalers. El servei provincial de Costes s’hi ha interessat i s’ha compromès a buscar un possible finançament, dins de les seves línies de subvencions a la lluita contra el canvi climàtic.

Responsables d’aquest servei han visitat la prova pilot que l’Ajuntament ha estat fent en els darrers mesos, a dos indrets de les platges. A la prova pilot s’ha assajat dos sistemes per veure quin retenia més sorra: la plantació d’espècies vegetals típiques de les platges i acumular restes de vegetació marina. També s’ha deixat una zona sense fer-hi res per poder avaluar l’efecte de les altres dues. Les restes de vegetació marina han resultat ser les més eficaces.

La renaturalització és un sistema que garanteix resultats a llarg termini. I amb un cost econòmic molt inferior a les aportacions de sorra, que, a més, tenen efectes efímers. Ja s’ha provat, amb èxit, a platges d’altres municipis propers al nostre.