Calafell crearà la figura d’agent cívic per abordar les tasques de proximitat

L'Ajuntament es veu amb la imposibilitat de contractar policies interins i ha trobat aquesta mesura alternativa que ja s'aplica en altres municipis

Imatge d'agents cívics de la ciutat de Barcelona. (Cedida)

L’Ajuntament de Calafell crearà un seguit de places d’agent cívic, que faran tasques que avui assumeix la Policia local, però que no és absolutament imprescindible que realitzin agents de l’autoritat. Tasques de proximitat, com l’entrada i sortida de les escoles, vigilar l’incivisme, la mediació o la informació al públic, seran la comesa d’aquests agents cívics. D’aquesta forma, es podran alliberar agents de policia per les tasques de seguretat ciutadana o de trànsit que no pot fer ningú més.

Amb aquesta mesura, l’Ajuntament vol pal·liar el problema causat per una sentència del Tribunal Suprem que prohibeix als municipis contractar policies interins. “Nosaltres, en el passat mandat, vam convocar diversos concursos per convertir interinatges en places definitives. Però cal tenir en compte que entre que prens la decisió i el nou agent comença a prestar servei poden passar perfectament dos anys, comptant l’any que han d’estar a l’escola de policia”, diu l’alcalde, Ramon Ferré.