Calafell adjudica per quatre anys les terrasses de restauració sobre la sorra de la platja

De moment, enguany han estat quatre els establiments que ho han sol·licitat: La Mar de Fons, Kursaal, Maite Etxea i Corbaton Beach

L’Ajuntament de Calafell ha adjudicat a una empresa local, Green Solutions Ecoconsultors, el contracte de subministrament, lloguer i manteniment, durant quatre anys, de les terrasses de restauració sobre la sorra de la platja. L’opció de tenir terrassa està reservada als establiments de restauracio ubicats al Passeig Marítim de Sant Joan de Déu.

Aquest contracte servirà per garantir un estàndar de qualitat i de serveis a totes les terrasses que es vulguin anar instal·lant des del començament o al llarg del temps. Hi haurà una imatge unificada, que només podrà variar lleugerament pel que fa al mobiliari, segons el tipus d’activitat

De moment, enguany han estat quatre els establiments que ho han sol·licitat: La Mar de Fons, Kursaal, Maite Etxea i Corbaton Beach.

Les terrasses de restauració a la sorra volen ser un nou atractiu de la façana marítima de Calafell, per reforçar l’oferta de serveis turístics. L’estiu passat se’n va fer una prova pilot, satisfactòria en línies generals, i que va permetre avaluar qüestions com el trànsit de cambrers per un passeig que, en ple estiu, és curull de vianants.

El contracte s’adjudica per un import unitari de 33.000 euros més IVA cada terrassa. Aquesta xifra inclou el subministrament del material, en règim de lloguer, el seu manteniment, el muntatge i el desmuntatge al principi i al final de la temporada d’estiu, l’emmagatzematge durant l’hivern, durant els quatre anys de vigència de l’adjudicació. És un lloguer claus en mà al llarg dels quatre anys.

Aquest contracte no representa cap despesa per a l’Ajuntament, ja que l’empresa adjudicatària repercutirà el cost directament als establiments que usin el servei per tenir la seva terrassa.