20 estudiants universitaris arbocencs es beneficien de l’ajuda municipal pel desplaçament fins a la Universitat

La quantia màxima per beneficiari és de 300€ i varia en funció de la distància al centre universitari, el nombre de crèdits matriculats i del nombre de crèdits aprovats el curs passat

20 estudiants universitaris arbocencs són beneficiaris de l’ajut municipal pel desplaçament fins a la Universitat. En total ho van demanar 25 persones, de les quals 20 complient els requisits. Recordem que la Junta de Govern municipal de l’Ajuntament de l’Arboç va aprovar per unanimitat la subvenció de part del cost del transport públic als estudiants universitaris de la vila que cursin els seus estudis en universitats públiques amb la voluntat d’ajudar a garantir el dret a l’educació a tots els alumnes del municipi. Amb aquest objectiu, del 5 al 16 de novembre passats es va obrir la convocatòria per sol.licitar la subvenció.

Els requisits per ser beneficiaris d’aquesta subvenció són: estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima d’1 any, haver cursat graus universitaris a les universitats públiques el darrer any, i haver superat com a mínim el 75% dels crèdits del curs anterior.

La quantia màxima per sol.licitant és de 300€ i varia en funció de la distància al centre universitari, el nombre de crèdits matriculats i del nombre de crèdits aprovats el curs anterior. En total, i com a màxim, l’import que l’Ajuntament dedica a aquesta subvenció és de 7.500€.