Quinze delegacions i vuit presidències de comissions complementen el cartipàs del Govern de la Diputació

La diputada Eva Mata serà la delegada de Medi Ambient, Salut Pública i Territori i Quim Nin serà el delegat d’Hisenda i de Patrimoni

Imatge dels quatre vicepresidents/es de la Diputació de Tarragona i de la Presidenta. Foto: Cedida
FIMPT 2022

El conjunt del cartipàs del Govern de la Diputació per al mandat 2019-2023 està conformat per un total quinze delegacions i vuit presidències de comissió, que s’afegeixen a les quatre vicepresidències i les dues presidències d’organisme autònom que ja es van presentar el passat dia 16, en el primer ple del mandat, en què també es va donar compte dels 10 membres de la Junta de Govern. Al ple del proper dia 2 d’agost es donarà compte dels nous nomenaments, ja decretats per la presidenta Noemí Llauradó. Aquest matí, Llauradó acompanyada dels 4 vicepresidents ha presentat als mitjans de comunicació el conjunt del cartipàs, en la que ha estat la primera roda de premsa del mandat.

El cartipàs, tal com ha afirmat la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ‘s’ha dissenyat per impulsar el treball en equip, que permeti que diversos diputats, dels dos grups polítics de govern (ERC i Junts), puguin participar activament de cadascuna de les àrees d’acció de la Diputació’. De fet, Llauradó ha volgut fixar el treball en equip com un dels principals ‘valors del nou govern, juntament amb el diàleg i el consens; les persones, al centre de les decisions, el món local com a símbol de proximitat i participació, el reconeixement de la diversitat territorial”.

Tal com ha destacat el vicepresident primer, Quim Nin, “en aquest mandat ens fixem tres objectius fonamentals: la cooperació, el consens i repensar els models estratègics per tal que la Diputació de Tarragona segueixi sent útil per a tothom, sempre tenint en compte la importància dels municipis petits del nostre territori”.

D’aquesta manera, el cartipàs de la Diputació de Tarragona per al mandat 2019-2023 consta de les següents delegacions, que inclouen les facultats de direcció, organització interna i gestió dels corresponents serveis:

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA PRESIDÈNCIA A DIPUTATS

  • Diputat delegat de Coneixement i Qualitat i de Projectes Europeus i Regió del Coneixement: Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo

o       Diputada delegada d’Aplicacions Informàtiques i d’Excel·lència Interna: Il·ltre. Sra. Teresa Mariné Solé

  • Diputat delegat d’Hisenda i de Patrimoni: Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà
  • Diputada delegada de Recursos Humans: Il·ltre. Sra. Sílvia Puerto Lleixà

o       Diputat delegat d’Ocupació i Emprenedoria: Il·ltre. Sr. Francesc Barbero Escrivà

  • Diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions: Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey
  • Diputat delegat del Servei d’Assistència Municipal – SAM: Il·ltre. Sr. Enric Adell Moragrega

o      Diputada delegada de Medi Ambient, Salut Pública i Territori: Molt Il·ltre. Sra. Eva Mata Sendra

o       Diputada delegada del Pla d’Acció Municipal (PAM): Il·ltre. Sra. Marta Blanch Figueras

  • Diputat delegat dels Serveis d’Assistència al Territori – SAT: Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomàs Roiget

o       Diputat delegat d’Oficina Tècnica i Projectes i Obres: Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed

  • Diputat delegat dels Serveis d’Assistència al Ciutadà – SAC: Il·ltre. Sr. Joan Josep Garcia Rodríguez

o      Diputat delegat de centres d’ensenyament: Il·ltre. Sr. Jordi Cartanyà Benet

També s’han presentat les presidències de les diferents comissions informatives permanents i especials:

DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA A COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I ESPECIALS

Comissió Informativa de Recursos Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals

Presidenta: Il·ltre. Sra. Silvia Puerto i Lleixà

Comissió informativa de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions

President: Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey

Comissió informativa d’Hisenda i Economia

President: Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà

Comissió informativa de Coneixement i Qualitat

President: Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo

Comissió informativa dels Serveis d’Assistència al Ciutadà

President: Il·ltre. Sr. Joan Josep Garcia Rodríguez

Comissió informativa del Servei d’Assistència Municipal

President: Il·ltre. Sr. Enric Adell i Moragrega

Comissió informativa dels Serveis d’Assistència al Territori – SAT

President: Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomàs i Roifet

Comissió Especial de Comptes

President: Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà

Els altres nomenaments, presentats en el ple del 16 de juliol, són:

Vicepresidències

Vicepresident primer: Joaquim Nin Borredà

Vicepresident segon: Lluís Soler Panisello

Vicepresident tercer: Adam Tomàs i Roiget

Vicepresidenta quarta: Eva Maria Mata i Sendra

Membres de la Junta de Govern

Noemí Llauradó i Sans

Joaquim Nin Borredà

Lluis Soler Panisello

Adam Tomàs i Roiget

Eva Maria Mata i Sendra

Pere Segura Xatruch

Pere Granados Carrillo

Pau Ricomà i Vallhonrat

Camí Mendoza i Mercè

Enric Adell i Moragrega

President d’Organisme Autònom Patronat de Turisme

Lluís Soler Panisello

President d’Organisme Autònom de BASE-Gestió d’Ingressos

Eduard Rovira i Gual