L’Ajuntament de Banyeres del Penedès defineix el nou cartipàs municipal 2019-2023

El passat dia 5 de juliol l’Ajuntament de Banyeres va celebrar un ple extraordinari amb motiu de l’organització del nou consistori

Imatge de l'equip de govern a Banyeres del Penedès. (Cedida)

El passat dia 5 de juliol l’Ajuntament de Banyeres va celebrar un ple extraordinari amb motiu de l’organització del nou consistori.

En aquest es va aprovar que la Junta de Govern Local estigui formada per l’alcalde Amadeu Benach, Marc Majem, Anna Jané i Joan Roig.

Les regidories queden repartides de la següent manera:

Amadeu Benach: Àrea de Governació, de Personal, de Trànsit i Seguretat, d’Urbanisme i Territori i de Cultura

Marc Majem: Àrea de Medi Ambient i Foment, de Sanitat i de Promoció Econòmica

Anna Jané: Àrea de Joventut i Lleure i de Festes

Albert Romero: Àrea d’Ensenyament, d’Esports, de Benestar Social i Família

Joan Roig: Àrea de Gent Gran i Immigració i de Serveis

Ester Sanahuja: Àrea de Treball i Ocupació i d’Hisenda

Els tinents d’alcalde seran: Marc Majem Bofill, Anna Jané Caralt i Joan Roig Soria

Es va acordar que la sessions plenàries ordinàries seran cada tres mesos, concretament l’últim dijous dels mesos de gener, abril, juliol i octubre, i si aquest és festiu el següent dijous hàbil, a les 19.00 hores.

Pel que fa a les retribucions, l’alcalde Amadeu Benach tindrà una retribució anual de 21.212,12 € bruts, distribuïda a catorze pagues.

Els regidors Anna Jané, Joan Roig, Alberto Romero, Ester Sanahuja i Marc Majem percebran una retribució anual de 11.064,87 € bruts, distribuïda en catorze pagues.

Els regidors sense dedicació parcial, és a dir els regidors a l’oposició, rebran una gratificació per assistència efectiva a òrgans col·legiats:

– Sessió plenària  …………………………………………………………. 150,00 €.

– Sessió Junta de Govern Local ……………………………………… 140,00 €.

– Comissió especial de comptes ……………………………………… 150,00 €.

Regidors i membres del:

– Consell Rector O. A. Fundació Josep Cañas ………………. 60,00 €